NOS-utbildning för hundägare

Välkommen till polisens NOS-utbildning för hundägare onsdagen den 22 maj kl 18.30–21.30 hos lokalpolisen i Solna. I utbildningen ingår vad viktigt att observera då man misstänker brott, hur man tipsar polisen och hur man kan upptäcka förberedelser till bostadsinbrott.

Välkommen till polisens NOS-utbildning för hundägare onsdagen den 22 maj kl 18.30–21.30 hos lokalpolisen i Solna, Sundbybergsvägen 15. Utbildningen är till för intresserade hundägare i Solna och Sundbyberg.

NOS-utbildningen syftar till att minska bostadsinbrott i våra bostadsområden.Hundägare rastar sina hundar oavsett hundras, flera gånger varje dag. De har bra kännedom om sitt bostadsområde. De finns där på plats, där polisen inte har tid att vara, och utgör på så vis en stor extra resurs i samhället, för att minska bostadsinbrott men även andra kriminella företeelser. I utbildningen rustas hundägarna med "polisögon", och kan då tipsa polisen, om sina iakttagelser. Vi får på så sätt, fler viktiga pusselbitar att arbeta med, i kampen för att förhindra och förebygga brott.

Har du vilja, ork och lust, att hjälpa polisen och förebygga brott, är du hjärtligt välkommen, för din pusselbit är viktig.

Lokalpolisen Solna

Anmäl dig med namn, adress och telefon till:
kerstin-e.malm@polisen.se

Läs mer: Informationsblad om NOS-utbildningen (PDF-dokument, 565 kB)

Dela: