Lagändring stärker rättigheter för nationella minoriteter

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråken förstärks från och med årsskiftet. För Solna stad innebär det bland annat utökade skyldigheter vad gäller förskola och äldreboenden på finska.

Förstärkta rättigheter för nationella minoriteter

Den 1 januari träder ändringar i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråken i kraft. Ändringarna förstärker rättigheterna för urfolket samerna och de övriga nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar samt minoritetsspråken: jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Mål och riktlinjer för minoritetsarbetet

Solna stad är en av de kommuner som tillhör det så kallade förvaltningsområdet för finska. För Solnas del innebär lagändringen en mängd utökade skyldigheter för information, samråd och dialog. Kommunerna blir även skyldiga att ta fram och besluta om mål och riktlinjer för minoritetsarbetet.

Förskola och äldreomsorg

Lagändringarna betyder att Solna stad, liksom andra kommuner som hör till ett förvaltningsområde för finska, får utökade skyldigheter för att tillhandahålla såväl förskola som äldreomsorg på finska.

Dela: