Informationsträff om krislådor i Solna centrum

Solna/Sundbybergs civilförsvarsförening håller under vecka 19 informationsträffar, där de informerar om krislådor i Solna centrum under krisberedskapsveckan.

Vad gör du om det blir kris?

Solna/Sundbybergs civilförsvarsförening kommer under vecka 19 att informera om hur du kan förbereda dig inför olika kriser, exempelvis större el- eller vattenavbrott. Ett tips är att ha en krislåda hemma som man fyller med olika mat- och teknikprodukter. Civilförsvarsföreningen visar upp en krislåda och informera om de olika produkterna som finns i lådan.

Förbundet delar även med sig av bra tips på hur du bygger upp en bra hemberedskap för minst 72 timmar om krisen skulle inträffa.

  • Tid: tisdag 7 maj och torsdag 9 maj mellan 15.00-18.00 samt lördag 11 maj 12.00-13.30
  • Plats: Solna centrum, vid inomhustrappan

Vill du läsa mer om krisberedskap så hittar du aktuell information på Myndigheten för Samhällskydd och beredskaps (MSB) hemsida och på Krisinformation.se.

Dela: