Frösundavik utvecklas för rekreation, friluftsliv och stärkta naturvärden

Norra Frösundavik ska utvecklas med förbättrad tillgänglighet, anläggningar för rekreation och friluftsliv och ett nytt strandbad i Brunnsviken, enligt den principöverenskommelse som beslutades i kommunstyrelsen den 25 mars. Samtidigt ska viktiga naturvärden stärkas och stor vikt läggs vid att värna om kulturlandskapet i den Kungliga nationalstadsparken.

– Nu förbättrar vi den norra delen av Hagaparkens och gör det unika kulturlandskapet mer tillgängligt och attraktivt. Samtidigt som parken får ett efterlängtat tillskott av friluftsaktiviteter ställer vi höga krav på att viktiga naturvärden stärks i området, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Utvecklingen av Annelund i norra Hagaparken innebär:

  • Ett nytt strandbad i Brunnsviken
  • Rekreation och friluftsaktiviteter som utegym, tennis och boule
  • Förbättrad tillgänglighet till nationalstadsparken för allmänheten
  • Sammankoppling av gång- och cykeltrafik
  • Ökad tillgänglighet till strandområdet
  • Ny bebyggelse för kontor, service och servering
  • Förstärkta naturvärden i Haga och Ulriksdal
  • Åtgärder för minskade föroreningar från Uppsalavägen
  • Förbättrad vattenkvalitet i Brunnsviken

Bättre förutsättningar för naturmiljö och friluftsliv

Ny bebyggelse ska bidra till förbättrade förutsättningar för naturmiljö och friluftsliv. Solna stad kommer att ställa krav på att anläggningar anpassas till den omgivande nationalstadsparken och att det ekologiska sambandet mot Ulriksdal längs Uppsalavägen stärks.

Nu påbörjas arbetet med detaljplan

Principöverenskommelsen med Mengus genom Fastighets AB Solna Haga beslutades i kommunstyrelsen, Solna stad, den 25 mars 2019. Enligt överenskommelsen står Mengus för kostnaderna för projektering och de planerade anläggningarna i området. Miljö- och byggnadsförvaltningen får nu i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet.

Dela: