Föreläsning om Europaparlamentets funktion och roll

Välkommen på föreläsning 7 maj kl. 18 om Europaparlamentets funktion och roll i EU-systemet samt om aktiviteter för att öka valdeltagandet i EU-valet den 26 maj.

Klas Jansson, handläggare på Europaparlamentets kontor i Sverige, berättar om Europaparlamentets funktion och roll i EU-systemet samt om aktiviteter för att öka valdeltagandet i EU-valet.

Den 26 maj väljer vi i Sverige vilka 21 ledamöter som ska representera oss i Europaparlamentet under de kommande fem åren. Europaparlamentet stiftar tillsammans med medlemsländernas regeringar lagar och regler för närmare 500 miljoner medborgare och världens största inre marknad. Hälften av de beslut som fattas i riksdagen och kommunfullmäktige handlar om frågor som avgörs på EU-nivå.

Att rösta i EU-valet är en unik demokratisk rättighet och en möjlighet för dig som EU-medborgare att påverka din vardag, ditt lands framtid och din omvärld.

Föreläsningen hålls i Solna stadsbibliotek 7 maj kl. 18-19 och vänder sig till dig som medborgare.

Läs mer om föreläsningen på Solna stadsbiblioteks sida

Dela: