En tillgänglig webb är en webb för alla

Vad ska man tänka på för att en webbplats ska kunna fungera för alla användare, oavsett funktionsvariation? Vad utmärker en bra och tillgänglig webb? Vilka tumregler är det viktigt att tänka på? Välkommen på föreläsning med Pär Lannerö torsdagen den 11 april kl 18.30 i bilbioteket i Solna Centrum!

Pär är konsult inom digital hållbarhet och tillgänglighet och har bland annat arbetat med Vägledningen för webbutveckling (webbriktlinjer.se). Temakvällen riktar sig till alla intresserade, både webbsides- ansvariga och nätanvändare i allmänhet.

Vi bjuder på enklare fika!

Evenemanget är kostnadsfritt och är ett samarbete mellan rådet för funktionshinderfrågor och Solna stadsbibliotek. Ingen föranmälan krävs.

En tillgänglig webb är en webb för alla

Dela: