Eldningsförbud upphävt i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att häva det eldningsförbud som tidigare gällt i Stockholms län. Eldningsförbudet slutade gälla idag måndagen den 5 augusti kl. 13.00.

Det eldningsförbud som tidigare gällt med anledning av den senaste tidens värme och torka är nu alltså upphävt. Länsstyrelsen, i samråd med länets räddningstjänster och med stöd av SMHI:s prognoser, motiverar beslutet med att hög brandrisk ej längre råder i skog och mark.

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats.

Dela: