Dataskyddsförordningen - så påverkas du

Solna stad behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden gentemot solnabor, fastighetsägare, näringsidkare och myndigheter. Här kan du läsa mer om hur Solna stad hanterar dina personuppgifter.

Läs mer om hur Solna stad hanterar personuppgifter här.

Dela: