Beslut om nämndorganisation för mandatperioden

På kommunfullmäktige den 27 november 2018 beslutades nämndsorganisationen för den nya mandatperioden och ordförandeposter för nämnderna.

En förändring är att barn- och utbildningsnämnden delas upp i två nya nämnder: en skolnämnd, som får i uppdrag att ansvara för grundskolor och gymnasieverksamhet, och en barn- och förskolenämnd, med ansvar för förskoleverksamheten.

Den politiska sammansättningen i nämnderna speglar i huvudsak mandatfördelningen i kommunfullmäktige. De nya ledamöterna i nämnderna tillträder 1 januari 2019. Ordförandeposter i stadens nämnder och kommunstyrelse fördelas så här:

Kommunstyrelsen
Ordförande Pehr Granfalk (M)

Byggnadsnämnden
Ordförande Torsten Svenonius (M)

Tekniska nämnden
Magnus Persson (C)

Skolnämnden
Marianne Damström Gereben (L)

Barn- och förskolenämnden
Anna Lasses (C)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Victoria Johansson (MP)

Omvårdnadsnämnden
Samuel Klippfalk (KD)

Kultur- och fritidsnämnden
Peter Edholm (L)

Socialnämnden
Arion Chryssafis (M)

Kompetensnämnden
Lars Rådén (M)

Valnämnden
Gunilla Åberg (S)

Överförmyndarnämnden
Thomas Wallin (M)

Dela: