Tyck till om riktlinjer för Solna stads arbete med nationella minoriteters rättigheter

Från den 1 januari 2019 gäller ändringar i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Ändringarna förstärker rättigheterna för urfolket samerna och de övriga nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar samt minoritetsspråken jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Solna stad har sedan lång tid tillbaka arbetat med inriktningen att tillhandahålla kommunal service till nationella minoriteterna. Förslaget till riktlinjer för stadens arbete med nationella minoriteters rättigheter som du nu kan tycka till om kan sägas vara en formalisering av ett redan pågående arbete.

Nationella_Minoriteter

Riktlinjerna beskriver övergripande stadens arbete med nationella minoriteters rättigheter och fördelar ansvaret för arbetet mellan stadens nämnder.

Riktlinjerna följer de inriktningar som minoritetslagen pekar ut som mest angelägna:

  • Nationella minoriteters språk
  • Nationella minoriteters rätt till förskola och äldreomsorg på sitt språk
  • Nationella minoriteters kultur
  • Information till nationella minoriteter
  • Kompetensutveckling om nationella minoriteter inom staden
  • Delaktighet och inflytande i frågor som särskilt berör nationella minoriteter
  • Samordning och uppföljning

En viktig del i arbetet med framtagandet av förslaget till de nya riktlinjerna är att få in synpunkter från våra solnabor som tillhör någon av de fem nationella minoriteterna. Här kan du läsa hela förslaget till riktlinjer och nedan kan du lämna dina synpunkter.

Förslag till riktlinjer för Solna stads arbete med nationella minoriteter rätitigheter (PDF-dokument, 474 kB)

Formuläret kan besvaras under mars månad. Ditt svar är viktigt för oss!

Vi anordnar även med ett öppet dialogmöte på samma tema onsdagen den 20 mars kl. 17.30 – 18.30 i Solna stadshus. Adress: Stadshusgången 2, Solna Centrum. Vi bjuder på enklare fika. Anmäl dig gärna genom att fylla i "JA" i fältet nedan. Glöm inte att därefter "skicka" din anmälan!


Alla fält markerade med Obligatoriskt är obligatoriska och måste fyllas i.

Här kan du fylla i dina synpunkter för riktlinjerna
Dela: