Skriftlig redovisning - Likabehandlingsbidrag

Den skriftliga redovisningen för likabehandlingsbidrag lämnas till Likabehandlingskommittén senast en månad efter avslutat arbete.

Alla fält markerade med Obligatoriskt är obligatoriska och måste fyllas i.


Deltagare


Syfte och mål


Nya infallsvinklar och utvecklad kunskap


Hur ska erfarenheterna användas


Effekter i verksamheten

Dela: