Information till allmänheten om Norrenergis anläggning Solnaverket (Seveso III)

Norrenergi AB är verksamhetsutövare för Solnaverket som har blivit en så kallad Seveso-anläggning vilket gör att verksamheten omfattas av den senaste ändringen i lagen (1999:381).

Verksamheten vid Solnaverket omfattas av den senaste ändringen i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, även kallad Seveso III. Solnaverket omfattas av lagstiftningens lägre kravnivå eftersom mer än 2500 ton eldningsolja 5 hanteras vid anläggningen. Gränsen för den högre kravnivån går vid mer än 25000 ton eldningsolja 5.

Norrenergi arbetar systematiskt för att ständigt förbättra säkerheten enligt gällande rutiner och driftinstruktioner och bedriver ett aktivt arbete med riskbedömningar av verksamheten. Då användningen av eldningsolja 5 medför risker som kan var skadliga för omgivningen. Kontroller genomförs dagligen i samtliga delar av anläggningen för att säkerställa att utrustningen fungerar normalt.

I dokumentet till höger kan du ta del av mer information kring hur Norrenergis anläggning Solnaverket omfattas av de senaste lagändringarna i Seveso III.

Dela: