Den enskildes ansvar

Den enskildes krisberedskap innebär att förbereda sig så långt det är möjligt på att hantera följdkonsekvenser av samhällskriser. Det kan betyda att den enskilde säkrar sina tillgångar på mat, vatten, värme och information. Men framför allt handlar den enskildes krisberedskap om den "mentala krisberedskapen".

Den mentala krisberedskapen innebär att ha insikt om att samhällskriser också kan drabba individen, vad du kan göra för att förbereda dig och att vi alla måste hjälpas åt. En övergripande inriktning för den enskildes krishanteringsförmåga (om man själv inte är drabbad eller har begränsad förmåga) är att klara sina egna basfunktioner minst 72 timmar (tre dygn), om det sker en omfattande samhällsstörning eller krissituation.

Mental krisberedskap

Den enskildes krisberedskap börjar med mental krisberedskap - insikten om att:

  • Samhällskriser som påverkar stora delar av samhället också kan drabba dig och dina närstående.
  • Om jag förbereder mig har jag större möjlighet att påverka min egen och andras säkerhet.
  • Den viktigaste tillgången vid en samhällskris är andra människor och att vi alla måste hjälpas åt.

Hemberedskap

Hemberedskap är den beredskap som den enskilde kan ha i den egna bostaden i form av exempelvis mat- och vattenreserver, mediciner, husdjursmat och annat som utgår ifrån varje enskilt hushålls unika behov. Möjligheten att ta till sig information och nyheter om en pågående samhällskris ingår också i hemberedskap.

Din Säkerhet hittar du checklistor för "hemberedskap" och information på vad som är bra att tänka på vid olika oförutsedda händelser.

Uppdaterad information om nationella och internationella oförutsedda händelser hittar du på Krisinformation.nu.

Viktiga telefonnummer

  • 112 Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö
  • 114 14 Polisens nummer vid icke-akuta händelser
  • 1177 Sjukvårdsrådgivning
  • 113 13 Informationsnummer vid olyckor och kriser
Dela: