Förebygga olyckor, krisberedskap och krishantering

Ansvaret för att förebygga olyckor, beredskap att kunna hantera krisartade situationer och dess konsekvenser finns både på samhälls- och på individnivå.

Samhällets och den enskildes ansvar

Den enskilde ansvar omfattas av att man bör kunna klara sig på sina egna basfunktioner minst tre dygn vid en samhällsstörning, om man själv inte är drabbad eller har begränsad förmåga. Här kan du läsa mer om den enskildes ansvar.

Samhället ansvar är att förebygga olyckor, ha krisberedskap och operativ förmåga att skydda befolkning och samhällsviktiga funktioner. Här kan du läsa mer om samhällets ansvar.

Dela: