Internationellt

Det internationella arbetet ska bidra till att uppfylla stadens vision och mål.

Solna stads internationella arbete ska framförallt användas som en metod i verksamhets- och kvalitetsutveckling. Det ska också bidra till att förbereda barn och unga för studier och arbete i en värld med täta kontakter över nations- och kulturgränser.


Skytteholmsskolan fick stadens utmärkelse Årets internationalist 2016. Här är de stolta pristagarna Katarina Koto, Hanna Mårtensson och Susanne Boström flankerade av Arion Chryssafis och Georgios Kontorinis, ordförande respektive 1:e vice ordförande i internationella kommittén. Foto: Monika Rosenqvist/Solna stad.


Förvaltningsövergripande delegation på besök i stadens vänort Valmiera för att få nya perspektiv på att att förebygga förtida skolavhopp, oktober 2014. Foto: Valmiera stad.

Dela: