Ny i Sverige

Kommunen ansvarar för att nyanlända personer får samhällsorientering, svenskundervisning och annan kommunal service.

Här finner du information om:

Asyl och uppehållstillstånd

Den som kommer till Sverige och söker asyl, vänder sig till Migrationsverket. Under tiden som ansökan om asyl utreds ansvarar Migrationsverket för personens uppehälle.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats

Den som fått uppehållstillstånd i Sverige ska vända sig till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen har helhetsansvar för etablering i det svenska samhället.

Flykting och nyanländ i Solna

Den 27 januari 2016 beslutade riksdagen om den så kallade bosättningslagen, som innebär att staten har rätt att anvisa nyanlända personer till landets kommuner. Kommunerna ska, enligt anvisningslagen, bland annat förse de anvisade personerna med bostäder. Under 2016 anvisades 268 personer till Solna stad och under 2017 ska staden ta emot 385 nyanlända.

Kommunen ansvarar också för att nyanlända personer får:

Ensamkommande barn

Solna stad är en av flera ankomstkommuner för ensamkommande barn i landet. Som ankomstkommun har man ett ansvar att ordna boende, omvårdnad och stöd åt ensamkommande flyktingbarn under den allra första asyltiden innan Migrationsverket placerar barnen i en så kallad anvisningskommun.

Samhällsorientering / social orientation

Samhällsorienteringen innebär bland annat att man som nyanländ kan gå en kurs om hur samhället fungerar.

Svenska för invandrare - SFI

För att kunna klara sig i ett nytt land är språket viktigt och därför erbjuder Solna stad svenskundervisning för invandrare- SFI.

Youmo.se
Youmo.se är en flerspråkig webbplats om hälsa, sexualitet och jämställdhet för unga nyanlända, ensamkommande och andra ungdomar i Sverige. Här kan ungdomar läsa om kroppen, kärlek, vänskap, psykisk ohälsa, jämställdhet på flera språk. Innehållet finns på arabiska, dari, somaliska, tigrinja och på lätt svenska. Webbplatsen har tagits fram på uppdrag av regeringen och publicerades i april 2017. Om Youmo.se

Dela: