Kvalitetsdeklarationer

Kvalitetsdeklarationer

Kvalitetsdeklarationer är våra löften till dig som medborgare/brukare och hjälper dig att bedöma kvaliteten på våra tjänster. Du ska veta vilka krav du kan ställa och vad du kan förvänta dig av stadens tjänster oavsett utförare.

Våra kvalitetsdeklarationer

Kontakt

För information om ett ärende eller innehållet i en kvalitetsdeklaration: kontakta respektive förvaltning.

Vilken förvaltning det gäller och dess kontaktuppgifter finns angivet i respektive kvalitetsdeklaration.