Arbeta i Solna stad

Solna är en av de kommuner som växer snabbast i landet. Här finns utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud.

Solna är också en framgångsrik företagarkommun med låg arbetslöshet. En långsiktig ambition från staden är att bedriva ett aktivt samarbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för både befintliga företag och nyetableringar.

Solna stad hjälper arbetssökande solnabor att komma tillbaka till arbetsmarknaden genom ett kontaktnät med företag i många olika branscher. Genom individuella samtal hjälper vi dig att kartlägga dina kunskaper och din kompetens så att du kan hitta rätt arbete. Dessutom kan vi hjälpa dig med utbildning och praktik som leder till arbete.

Samarbetet med företag riktar sig både till dig med svensk och till dig med utländsk bakgrund. Målet är att öka integrationen och den etniska och kulturella mångfalden i Solna.

Arbeta hos Solna stad
Under "Lediga arbeten" hittar du de jobb som finns i Solna stad just nu. Varje rekrytering görs av ansvarig chef och i varje annons framgår vart du ska skicka din ansökan.

Solna stad strävar efter ökad mångfald och jämnare fördelning mellan kvinnor och män i alla åldrar.

Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta hand om spontanansökningar och intresseanmälningar till jobb som inte finns utannonserade.

Dela: