Om Solna

Satsningar på skola och miljö i Solna stads budget för 2019

Den 26 november fattade kommunfullmäktige beslut om stadens verksamhetsplan och budget för 2019. Staden satsar under 2019 på skola, trygghet, stadsmiljö, omsorg och miljö om drygt 70 miljoner kronor. Skatten lämnas oförändrad.

  • Välkommen på medborgardialog om trygghet

    Vill du vara med och bidra till ett tryggare Solna? Under 2019 kommer Lokalpolisen Solna och Solna stad att vid fyra tillfällen genomföra medborgardialoger med solnaborna, för att ta reda på var, när och hur det är tryggt respektive otryggt i Solna. Måndagen den 25 mars har du möjlighet att träffa representanter från lokalpolisen och Solna stad vid Näckrosens T-bana i Råsunda för att ställa frågor och fylla i en enkät. Dina synpunkter är viktiga för vårt gemensamma brottsförebyggande arbete!

  • Välkommen på dialogmöte om nationella minoriteters rättigheter!

    Hei! Scholem! Bures! Buoris! Bürest! Buaregh! Arakav tumen ande pacha! Den 20 mars har du som tillhör någon av de fem nationella minoriteterna samer judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar möjlighet att tycka till om Solna stads förslag till riktlinjer för stadens arbete med dina rättigheter.

  • Högre andel kvinnliga chefer i Solna stad med jämställd rekrytering

    Fyra av fem chefer i Solna stad är en kvinna, vilket speglar fördelningen i hela organisationen. Det är resultatet av ett långsiktigt jämställdhetsarbete med alltifrån rekrytering till löner.