Om Solna

Satsningar på skola och miljö i Solna stads budget för 2019

Den 26 november fattade kommunfullmäktige beslut om stadens verksamhetsplan och budget för 2019. Staden satsar under 2019 på skola, trygghet, stadsmiljö, omsorg och miljö om drygt 70 miljoner kronor. Skatten lämnas oförändrad.

  • Välkommen på medborgardialog om trygghet

    Vill du vara med och bidra till ett tryggare Solna? Under 2019 kommer Lokalpolisen Solna och Solna stad att vid fyra tillfällen genomföra medborgardialoger med solnaborna, för att ta reda på var, när och hur det är tryggt respektive otryggt i Solna. Tisdagen den 28 maj har du möjlighet att träffa representanter från lokalpolisen och Solna stad vid Hagalunds centrum för att ställa frågor och fylla i en enkät. Dina synpunkter är viktiga för vårt gemensamma brottsförebyggande arbete!

  • Välkommen på frukostseminarium: Trygghetsskapande arbete i civilsamhället

    Välkommen till ett frukostseminarium om goda exempel på trygghetsskapande arbete i civilsamhället.

  • Nationaldagen i Hagaparken med Kronprinsessparet och Kungliga Operan

    Kronprinsessparet närvarar vid årets nationaldagsfirande i Hagaparken torsdagen den 6 juni – ett samarbete mellan Kungliga Operan, Solna stad och Ståthållarämbetet.