Grannsamverkan

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Grannsamverkan på lokal nivå kräver samarbete mellan boende, polis och kommunen. I områden med många boende kan det vara praktiskt att utse ett huvudkontaktombud som blir den naturliga länken mellan polis, kommun och övriga kontaktombud.

Delta i utbildning

Under hösten 2020 genomförs ett utbildningstillfälle för blivande kontaktombud.

  • Datum: 29 september klockan 17.00-19.00
  • Plats: Digitalt möte via Teams

Anmäl dig via mail till henrik.larsson@solna.se senast måndagen den 28 september. Du får då en bekräftelse samt inbjudan och instruktion för hur du deltar via Teams. Du behöver inte ha Teams installerat på din dator för att kunna delta.

Förbered dig inför utbildningen

Läs informationen gällande grannsamverkan på www.samverkanmotbrott.selänk till annan webbplats Informationen finns på flera språk.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad