Skärpta regionala råd i Stockholms län

Smittläget i länet är fortsatt allvarligt. De skärpta regionala rekommendationerna i Stockholms län är därför förlängda till den 16 maj. 

Från 23 februari gäller skärpta regionala rekommendationer i Stockholms län. Folkhälsomyndighetens beslut sedan 21 december om skärpta allmänna nationella råd gäller fortfarande för hela landet.

Här nedan finns råden samt information om hur det påverkar Solna stads verksamheter. Vi har alla ett personligt ansvar för att bidra till att begränsa smittspridningen. Pandemin är inte över och vi behöver hålla i och hålla ut för att fler inte ska insjukna, för att skydda personer i riskgrupper och för att fler inte ska vårdas på sjukhus.

Tack för att du orkar och hjälper till!

Skärpta regionala råd för Stockholms län

Från 23 februari gäller skärpta regionala rekommendationer i Stockholms län. De skärpta rekommendationerna är förlängda och gäller till och med den 16 maj.

 • Använd alltid munskydd i kollektivtrafiken – inte bara i rusningstrafik.
 • Använd munskydd i alla situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte med säkerhet går att undvika.
 • Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan.

Skärpta nationella allmänna råd

Folkhälsomyndighetens beslut sedan 21 december om skärpta allmänna nationella råd gäller fortfarande för hela landet.

 • Stanna hemma vid symtom
 • Begränsa nya nära kontakter
 • Håll avstånd till andra även utomhus
 • Undvik platser där trängsel kan uppstå
 • Res på ett så smittsäkert sätt som möjligt
 • Arbeta hemifrån så ofta du kan
 • Håll en god handhygien

Läs mer om de skärpta nationella allmänna råden på krisinformation.selänk till annan webbplats

Förändringar i Solna stads verksamheter

 • Fritidsgårdsverksamhet för både högstadie- och gymnasieungdomar är öppna, men med ett maxantal samtida besökare.
 • Stadens idrottsanläggningar för inomhusidrott är endast öppna för föreningsverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 och senare.
 • Biblioteken är öppna med ett maxantal samtida besökare.
 • Solna kulturskola har all verksamhet igång.
 • Caféer och restauranger på stadens vård och omsorgsboenden håller stängt.
 • Dagverksamheter för äldre håller stängt.
 • Seniorträffar erbjuds utomhus eller digitalt.
 • Öppna förskolan håller öppet för uteverksamhet.
 • Vasalundsbadet har öppet för föreningsverksamhet för barn och unga födda 2002 och senare.

Vaccination

För mer information om vaccination i Stockholms län, om när du kan vaccinera dig och om hur du bokar tid för vaccination, se 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Varning för bedrägerier!

Läs mer på Polisen: Se upp för bedrägerier kopplat till vaccinationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillfällig pandemilag för covid-19

En ny tillfällig pandemilag trädde i kraft den 10 januari och ger regeringen och andra myndigheter möjlighet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder. Lagen ska gälla till och med utgången av september 2021. Länsstyrelsen Stockholm har i uppdrag att utöva tillsyn över att regeringens, Folkhälsomyndighetens eller länsstyrelsens föreskrifter följs i länet. Solna stad bistår, tillsammans med övriga aktörer i länet, Länsstyrelsen Stockholm genom att bland annat dela med sig av erfarenheter av tillsyn, men också genom att rapportera om platser där trängsel uppstår.

Verksamheter som omfattas av lagen är:

 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
 • Platser för fritids- eller kulturverksamhet
 • Handelsplatser
 • Kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
 • Platser för privata sammankomster
 • Beslut om särskilda begränsningar i enskilda fall

Läs mer om den tillfälliga pandemilagen och om vad som gäller för tillsyn i Stockholms län på Länsstyrelsen Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Begränsning av öppettiderna till kl. 20.30 för samtliga serveringsställen

Från och med den 1 mars införs en begränsning av öppettiderna till kl. 20.30 för samtliga serveringsställen i hela landet, oavsett alkoholservering eller inte. Serveringsställen kommer dock att kunna ha öppet för avhämtning eller hemleverans efter kl. 20.30.

Max 1 person vid samma bord på restauranger i köpcenter/gallerior

Från och med 1 mars får endast en (1) person sitta vid samma bord på serveringsställen som inte har egen entré.

Max 4 personer vid samma bord på restauranger med egen entré

Sedan den 24 december får maximalt 4 personer får sitta vid samma bord på restauranger, under förutsättning att restaurangen har egen entré.

Max 8 personer vid sammankomster

Tillsvidare får inte fler än åtta personer delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Aktuellt inom våra verksamheter

Nedan kan du ta del av aktuell information inom respektive verksamhet.

Förskolor Visa Dölj

Senast uppdaterad: Fredag 5 februari

 • I förskolan gäller ordinarie öppettider, det vill säga 06.30‑18.00. Ordinarie vistelsetid gäller för barn till föräldralediga.
 • Om ett barn insjuknar under dagen på förskolan kontaktas vårdnadshavare för hämtning av barnet.
 • Öppna förskolans verksamheter håller öppet för utomhusverksamhet.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer till förskola, grundskola och gymnasieskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information till vårdnadshavare

Pdf-dokument med aktuell information har regelbundet gått ut till vårdnads­havare till barn i Solna stads kommunala förskolor via Infomentor sedan den 16 mars. De tre senaste återfinns även här.

Information skickad onsdag 2 december 2020PDF (pdf, 91 kB)
Brevet informerar om vikten av att beakta gällande restriktioner för att undvika onödig smittspridning.

Information skickad onsdag 4 november 2020PDF (pdf, 80 kB)
Brevet innehåller sammanfattade information som berör Solnas kommunala förskolor utifrån det rådande pandemiläget.

Information skickad tisdag 6 oktober 2020PDF (pdf, 70 kB)
Brevet innehåller sammanfattade information som berör Solnas kommunala förskolor utifrån det rådande pandemiläget.

Grundskolor Visa Dölj

Senast uppdaterad: Onsdag 31 mars

 • Från och med den 8 februari bedriver samtliga grundskolor och årskurser undervisning på plats i skolornas lokaler.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer till förskola, grundskola och gymnasieskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information till vårdnadshavare

Pdf-dokument med aktuell information har regelbundet gått ut till vårdnads­havare till barn i Solna stads kommunala grundskolor via Infomentor sedan den 20 mars 2020. De tre senaste återfinns även här.

Information skickad 31 mars 2021 (åk 3 Råsunda skola)PDF (pdf, 71 kB)

Information skickad 26 mars 2021 (åk 4-6 Råsunda skola)PDF (pdf, 93 kB)

Information skickad 24 februari 2021PDF (pdf, 57 kB)

Solna gymnasium Visa Dölj

Senast uppdaterad: Onsdag den 31 mars

På skolan fortsätter vi att i möjligaste mån anpassa verksamheten till Folkhälsomyndighetens olika rekommendationer. Det innebär bland annat att vi undviker aktiviteter som samlar mycket folk eller innebär många nya kontakter. Den typen av aktiviteter ersätts med till exempel digitala lösningar och/eller information i skriftlig form. Vi undviker också aktiviteter där vi behöver använda oss av kollektivtrafiken till förmån för aktiviteter i närområdet.

Om en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt.

Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten justeras kontinuerligt, till exempel kring hur man ska agera om man känner sig sjuk eller uppvisar symtom, när man ska provtas, hur man ska agera utifrån vad provsvaret visar, och när man kan återgå till förskola/skola om man varit sjuk eller haft lindriga symtom.

Vi ber dig följa detta på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Folkhälsomyndighetens generella rekommendationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetens rekommendationer till förskola, grundskola och gymnasieskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Elever och vårdnadshavare kan även ta del av aktuell och mer detaljerad information på Solna gymnasiumöppnas i nytt fönster

Vård och omsorg Visa Dölj

Senast uppdaterad: Fredag 5 maj

Följande gäller för medarbetare inom äldreomsorgen

Medarbetare inom äldreomsorgen som har förkylningsliknande symtom, även lindriga symtom, uppmanas att inte komma till arbetet – samt stanna hemma två dagar efter tillfrisknande.

Besök på vård- och omsorgsboenden

Vid besök på vård- och omsorgsboenden är det viktigt att du följer verksamhetens besöksrutinger. Du som besökare har ett personligt ansvar att hindra spridningen av covid-19

Kontakta verksamhetsansvarig på det aktuella boendet om du har frågor.

Inställda aktiviteter

Restauranger och caféer på stadens vård- och omsorgsboenden håller stängt tills vidare. Även dagverksamheterna håller stängt tills vidare.

Utomhus- och digitala aktiviteter erbjuds

Staden erbjuder utomhusaktiviteter och digitala aktiviteter för seniorer under maj månad. Alla aktiviteter är anpassade för att minska risken för smittspridning.

Aktiviteter för seniorer i maj

Omhändertagande av personer med covid-19

Verksamheterna har vårdhygieniska rutiner för omhändertagande av boende på vård- och omsorgsboenden som har symtom eller har fått en bekräftad diagnos av det nya coronaviruset covid-19, för att minska risken för smittspridning. Vård och behandling sker i samverkan med ansvarig läkare.

Kultur, fritid och idrott Visa Dölj

Senast uppdaterad: Onsdag den 24 mars

Bibliotek

Biblioteken i Solna centrum och Bergshamra är öppna för besökare, med ett maxantal på 25 besökare för biblioteket i Solna centrum och 10 besökare för Bergshamra bibliotek. Läs mer på solna.se/biblioteklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Idrott, träning och anläggningar

Stadens anläggningar för inomhusidrott är endast öppna för föreningsverksamhet för barn och unga födda 2002 och senare.

Anläggningarna är också öppna för matcher och träningar på yrkesmässig elitnivå.

Från den 28/4 får du som är född 2002 och senare spela maximalt 1 match i veckan.

Omklädningsrummen är fortsatt stängda.

Utomhusträning för ungdomar födda 2002 och tidigare är tillåten.

Fritidsgårdar

Fritidsgårdsverksamhet för både högstadie- och gymnasieungdomar är öppna, med ett maxantal samtida besökare.

Solna kulturskola

Solna kulturskola har all verksamhet igång.

Vuxenutbildning (Komvux) Visa Dölj

Senast uppdaterad: Måndag den 11 januari

Vuxenutbildningen i Solna har från och med den 18 mars tillfälligt gått över till distansutbildning. Detta gäller för sfi, grundläggande och gymnasiala utbildningar. Elever inom vuxenutbildningen ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer för att minska smittspridningen. Det kan i vissa fall innebära att distansundervisning delvis fortfarande behövs. Till exempel kan man behöva fortsätta med distansundervisning när det är möjligt, som för teoretiska moment, men återuppta undervisningen på plats i lokalerna för praktiska moment.

Har du frågor om hur dina studier påverkas är du välkommen att kontakta Solna Vuxenutbildning. Studerar du redan ska du vända dig direkt till den skola du studerar vid.
Vill du söka kurser för att börja studera är du välkommen att göra en ansökan. Du söker kurser och utbildningar via webbplats https://vux.solna.se/student/länk till annan webbplats

Drop-in-tider

Solna stads kontaktcenter svarar på frågor om Solnas kommunala vuxenutbildning (Komvux). Kontaktcenter hjälper dig också om du behöver boka tid med en studie-och yrkesvägledare. Till Solna Vuxenutbildning webbsida

Företag Visa Dölj

Senast uppdaterad: Torsdag den 25 februari

Solnas företag påverkas mycket av den pågående pandemin. Almi har inrättat en jour för företagsrådgivning. Företagsjouren är tänkt att vara en snabb och enkel kommunikationsväg för företagare som söker svar på kortare frågor. Den regionala akutjouren gäller för små och medelstora företag i Stockholms län. Till företagsjourenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På webbplatsen verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du få en dagsaktuell överblick över hur du som företagare påverkas och vilka insatser som görs från myndigheterna för att underlätta för ditt företag.

Se även: Hjälp och stöd till företag – tips på hur du kan anpassa din verksamhet med anledning av det nya coronaviruset

Solna stad arbetar för att underlätta för Solnas företag. Stadens åtgärder riktar sig främst till företag inom besöks- och servicesektorer och detaljhandel, som drabbas hårt.

Följande åtgärder genomför Solna stad

 • Vi prioriterar verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
 • Vi för en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden och anpassar omfattningen av eventuell tillsyn.
 • Vi förlänger, om möjligt, tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden.
 • Vi senarelägger årliga tillsynsavgifter inom alkohol och tobak.
 • Vi skapar förutsättningar för restauranger att öppna/förlänga öppettider för sina uteserveringar.
 • Vi för som fastighetsägare en löpande dialog med våra hyresgäster om deras förutsättningar.
 • Vi säkerställer tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.
 • Vi ska sträva efter att prioritera lokala anläggningar vid bokning av kurser och konferenser

Matchajobben.nu - ny konstnadsfri webbtjänst

Region Stockholm lanserar en webbtjänst, matchajobben.nu som vänder sig till företag och organisationer som på olika sätt drabbats av coronavirusets effekter. Här kan företag som har arbetskraft tillgänglig lägga upp vad de kan erbjuda samtidigt som företag som istället behöver mer arbetskraft kan lägga upp sina behov.

Tjänsten är kostnadsfri och syftet är att företagen ska kunna hitta varandra och samverka i en tid med mycket speciella omständigheter med målsättningen att företag ska kunna hitta nya vägar till uppdrag eller kunna utbyta arbetskraft för att klara sig igenom den svåra kris som många just nu genomlider. Läs mer på webbplatsen matchajobben.nulänk till annan webbplats

Sök omställningsstöd för företag med kraftigt minskad omsättning

Riksdagen och regeringen har beslutat om ett omställningsstöd till företag som har tappat mycket omsättning under mars‑juli 2020 på grund av corona. Sista ansökningsdag för maj-juli var den 30 november 2020. Regeringen har föreslagit ett förlängt omställningsstöd som ska gå att söka för stödperioderna augusti‑oktober, november‑december samt januari‑februari.

Läs mer på Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansök om stöd för korttidsarbete

Den 7 april öppnade ansökan för stöd för korttidsarbete. Om du behöver ansöka om ytterligare stöd efter din första stödperiod kan du göra det i samband med avstämningen, du ska alltså inte göra en ny ansökan. Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Du kan ansöka om stöd enligt det nya reglerna när lagändringen har trätt i kraft.

Läs mer på Tillväxtverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nya regler för restauranger och krogar

Från och med den 1 juli 2020 gäller Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen är till för att förhindra smittspridning av covid-19 på restauranger, caféer och barer.

Folkhälsomyndigheten: Nya regler för restauranger och krogar p.g.a. covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se även: Åtgärder för minskad trängsel och köer på restauranger, barer och caféer

Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar med anledning av covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten: Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Begränsning av öppettiderna till kl. 20.30 för samtliga serveringsställen

Från och med den 1 mars 2021 införs en begränsning av öppettiderna till kl. 20.30 för samtliga serveringsställen i hela landet, oavsett alkoholservering eller inte. Serveringsställen kommer dock att kunna ha öppet för avhämtning eller hemleverans efter kl. 20.30.

Alkoholförbud efter klockan 20

Från och med den 24 december gäller en förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol från klockan 20.00.

Max 4 personer vid samma bord på restauranger

Från och med den 24 december får maximalt 4 personer får sitta vid samma bord på restauranger.

Frivilligorganisationer, föreningar och volontärer Visa Dölj

Praktisk hjälp och stöd

Solna stad har vänt sig till föreningar och organisationer i kommunen för att kartlägga vilka möjligheter till praktisk hjälp i vardagen, råd och stöd som civilsamhället kan bidra med, samt aktuell information för dig som vill hjälpa till som volontär. Här samlar vi aktuella länkar och uppdaterar informationen löpande.

Pingstkyrkan Solnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Telefon: 070-433 88 81 eller 073-660 94 27
Mejl: info@pingstkyrkansolna.nu

Frivilliga Resursgruppen Norrlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Mejl: tina.norden@gmail.com
Telefon: 070-4671008

Föreningar och volontärer som vill hjälpa till

För dig som vill hjälpa till som volontär – här samlar vi länkar och kontaktuppgifter till föreningar och frivilligorganisationer som efterfrågar stöd av frivilliga kontinuerligt:

Äldrelinjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Volontärbyrånlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frivilliga Resursgruppen Norrlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Röda Korset - för privatpersonerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Röda Korset - för företaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hyresgästföreningens Goda grannarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hemleverans av mat och apoteksvaror Visa Dölj

För dig som är äldre eller av andra anledningar behöver stanna hemma och begränsa dina sociala kontakter, kan det vara en god idé att handla till exempel mat och mediciner på nätet.

Exempel på matleverantörer

Icalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Cooplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mathemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mat.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

CityGrosslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Exempel på leverantörer av apoteksvaror

Apoteketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Apotealänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Apotek Hjärtatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Apotek Kronanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Medslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stöd och stödlinjer Visa Dölj

113 13

Den som vill ställa frågor om det nya coronaviruset kan ringa 113 13. Det nationella informationsnumret 113 13 samarbetar med Folkhälsomyndigheten och är öppet dygnet runt årets alla dagar.

Ring 113 13

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden ger sjukvårdsrådgivning och vägledning i sjukvården

Ring 1177

1177 Vårdguiden – andra språk

Information på arabiska, somaliska, persiska, tigrinja/amarinja eller ryska. Öppet måndag till fredag, mellan 9-12 och 13-15.

Ring 08-123 680 00

BRIS

Barnens rätt i samhället

Ring 116 111

Äldrelinjen

För dig som är 65 eller äldre och behöver prata med någon.

Ring 020-22 22 23

Anhöriglinjen

Anhöriglinjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en nationell stödtelefon och bemannas av anhöriga med stor erfarenhet.

Ring 0200-239 500

Stöd till anhöriga som vårdar en närstående

Frågor och svar från Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jourhavande medmänniska

Jourhavande medmänniskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en ideell förening som bedriver jourtelefon- och chattverksamhet för alla människor som önskar någon att tala med. Telefonlinjen öppen nätter mellan 21.00 och 06.00

Ring 08-702 16 80

Kvinnofridslinjen

En nationell stödtelefon som har öppet dygnet runt, årets alla dagar, för dig som utsatts för hot och våld. Samtal till kvinnofridslinjen syns inte på telefonräkningen och är kostnadsfria.

Ring 020-50 50 50

SOS-telefonen

SOS-telefonenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en stödlinje som drivs av Svenska Kyrkan.

Ring 031-800 650

Socialjouren

Socialjouren kan ge råd och stöd vid akuta sociala problem som inte kan vänta tills den ordinarie socialtjänsten öppnar. Ärenden som handlar om barn och ungdomar som far illa prioriteras.

Ring 010-444 05 00

SOS Alarm

Vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. En nödsituation är när du snabbt behöver hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, flyg-, sjö- eller fjällräddning, jourhavande präst eller giftinformation.

Ring 112

Övriga journummer

För andra frågor och ärenden, se även: Journummeröppnas i nytt fönster

Här kan du hitta aktuell information och rådgivning från ansvariga aktörer.

Länkar Visa Dölj

Krisinformation.se

På krisinformation.se finns aktuell information från ansvariga aktörer:
Information om coronaviruset på krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden ger sjukvårdsrådgivning och vägledning i sjukvården:
1177 Vårdguiden – om coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar gällande exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar:
Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Stockholm

Se även Region Stockholms information om beredskapen i Stockholmsområdet:
Region Stockholms information om coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

113 13

Den som vill ställa frågor om det nya coronaviruset kan ringa 113 13. Det nationella informationsnumret 113 13 samarbetar med Folkhälsomyndigheten och är öppet dygnet runt årets alla dagar.

Regional krisledning

Solna stad samverkar med andra aktörer inom Samverkan Stockholmsregionen. Länsstyrelsen Stockholm har ett geografiskt områdesansvar när det gäller kriser och störningar i samhället. Läs mer om den regionala krisledningens arbete:
Länsstyrelsens arbete med regional krisledninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Livsmedelsverket

Information till konsumenter och företag:
Livsmedelsverket – Coronaviruslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information in other languages

You can find information in English, Chinese and Persian, and frequently asked questions about the corona virus (covid-19) here:
Public Health Agency of Swedenexternal link, opens in new window

Folkhälsomyndighetens information på nationella minoritetsspråkexternal link, opens in new window

Medical advice at 1177 Vårdguiden:
1177 Vårdguidenexternal link, opens in new window

Information about corona in 17 languagesexternal link, opens in new window

Information phone line in arabic, somali, persian, tigrinja/amarinja and russian. Call 08-123 680 00. Open mondays to fridays, between 9-12 and 13-15.

Länka till denna sida

För att länka till denna sida och säkerställa att informationen är aktuell - länka alltid till: solna.se/coronaviruslänk till annan webbplats

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad