Om covid-19 och vaccination

Här hittar du stadens samlade information om covid-19, allmänna råd och vaccination

Folkhälsomyndigheten bedömer att de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 kan tas bort den 29 september. Myndigheten har beslutat om nya allmänna råd som framförallt riktar sig till vuxna som inte vaccinerat sig eftersom ovaccinerade löper större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra. Alla, även fullvaccinerade, bör fortsatt vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma vid misstanke om covid-19.

Om du inte är fullvaccinerad?

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och
spridning av covid-19. Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt:

  • hålla avstånd till andra människor, och
  • särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaccination

För mer information om vaccination i Stockholms län, om när du kan vaccinera dig och om hur du bokar tid för vaccination, se 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På den nationella telefonlinjen 08-123 680 00 svarar hälsokommunikatörer på frågor om Covid-19 och vaccinationen. Frågorna besvaras på engelska, arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, kroatiska, serbiska och spanska.

Solna stads verksamheter

För alla Solna stads verksamheter gäller fortfarande de allmänna råden att:

  • Stanna hemma vid symtom, även om du är fullvaccinerad
  • Undvik trängsel
  • Ha god handhygien
  • Träffas hellre utomhus än inomhus, om det är möjligt

Vid besök på vård och omsorgsboende följ verksamheternas besöksrutiner för att förebygga smittspridning.

Aktuellt inom våra verksamheter

Förskolor Visa Dölj

Senast uppdaterad: Onsdag 6 oktober 2021

  • I förskolan gäller ordinarie öppettider, det vill säga 06.30‑18.00. Ordinarie vistelsetid gäller för barn till föräldralediga.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer till förskola, grundskola och gymnasieskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information till vårdnadshavare

Pdf-dokument med aktuell information har regelbundet gått ut till vårdnads­havare till barn i Solna stads kommunala förskolor via Infomentor sedan den 16 mars 2020. Det senaste återfinns här.

Information skickad tisdag 28 september 2021 Pdf, 58 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 58 kB)
Brevet informerar om lättnader av restriktioner från och med den 29 september.

Grundskolor Visa Dölj

Senast uppdaterad: Tisdag 28 september 2021

Undervisningen bedrivs på plats i skolornas lokaler.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer till förskola, grundskola och gymnasieskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information till vårdnadshavare

Pdf-dokument med aktuell information har regelbundet gått ut till vårdnads­havare till barn i Solna stads kommunala grundskolor via Infomentor sedan den 20 mars 2020. Det senaste återfinns här.

Information skickad 28 september 2021 Pdf, 58 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 58 kB)
Brevet informerar om lättnader av restriktioner från och med den 29 september.

Solna gymnasium Visa Dölj

Senast uppdaterad: Tisdag 28 september 2021

Undervisningen bedrivs på plats i skolornas lokaler.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer till förskola, grundskola och gymnasieskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta del av aktuell och mer detaljerad information på Solna gymnasium Öppnas i nytt fönster.

Vård och omsorg Visa Dölj

Senast uppdaterad: Tisdag 28 augusti

Vid besök på vård och omsorgsboende följ verksamheternas besöksrutiner för att förebygga smittspridning.

Omhändertagande av personer med covid-19

Verksamheterna har vårdhygieniska rutiner för omhändertagande av boende på vård- och omsorgsboenden som har symtom eller har fått en bekräftad diagnos av coronaviruset covid-19, för att minska risken för smittspridning. Vård och behandling sker i samverkan med ansvarig läkare.

Här kan du hitta aktuell information och rådgivning från ansvariga aktörer.

Länkar Visa Dölj

Krisinformation.se

På krisinformation.se finns aktuell information från ansvariga aktörer:
Information om coronaviruset på krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden ger sjukvårdsrådgivning och vägledning i sjukvården:
1177 Vårdguiden – om coronaviruset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar gällande exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar:
Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Stockholm

Se även Region Stockholms information om beredskapen i Stockholmsområdet:
Region Stockholms information om coronaviruset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

113 13

Den som vill ställa frågor om det nya coronaviruset kan ringa 113 13. Det nationella informationsnumret 113 13 samarbetar med Folkhälsomyndigheten och är öppet dygnet runt årets alla dagar.

Regional krisledning

Solna stad samverkar med andra aktörer inom Samverkan Stockholmsregionen. Länsstyrelsen Stockholm har ett geografiskt områdesansvar när det gäller kriser och störningar i samhället. Läs mer om den regionala krisledningens arbete:
Länsstyrelsens arbete med regional krisledning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Livsmedelsverket

Information till konsumenter och företag:
Livsmedelsverket – Coronavirus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information in other languages

You can find information in English, Chinese and Persian, and frequently asked questions about the corona virus (covid-19) here:
Public Health Agency of Sweden External link, opens in new window.

Folkhälsomyndighetens information på nationella minoritetsspråk External link, opens in new window.

Medical advice at 1177 Vårdguiden:
1177 Vårdguiden External link, opens in new window.

Information about corona in 17 languages External link, opens in new window.

Information phone line in arabic, somali, persian, tigrinja/amarinja and russian. Call 08-123 680 00. Open mondays to fridays, between 9-12 and 13-15.

Länka till denna sida

För att länka till denna sida och säkerställa att informationen är aktuell - länka alltid till: solna.se/coronavirus Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad