31 mars: Aktuellt med anledning av det nya coronaviruset

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för en allmän smittspridning i Sverige som mycket hög. Solna stad följer händelseutvecklingen och samverkar med andra myndigheter och aktörer.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån till den högsta – vilket innebär mycket hög risk för spridning i samhället av det nya coronaviruset (covid-19). Alla personer med, även lindriga, symtom uppmanas att undvika sociala kontakter och stanna hemma.

Alla med symtom ska stanna hemma

Solna stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär att samtliga barn, elever och medarbetare med, även lindriga, symtom på luftvägsinfektion uppmanas att inte komma till förskola, skola eller arbete – samt stanna hemma två dagar efter tillfrisknande.

För att skydda de mest sårbara personerna och minska risken för smittspridning råder för närvarande besöksförbud på Solna stads äldreboenden. Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer har Solna gymnasium stängt, och undervisningen bedrivs tills vidare på distans. Från och med den 29 mars håller biblioteket i Solna centrum stängt tills vidare.

Riskbedömningen är gjord utifrån den nuvarande situationen i Sverige och världen. Den är inte en prognos inför framtiden – utan en bedömning över läget just nu.

Samverkan med andra myndigheter

Solna stad följer händelseutvecklingen och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt. Staden samverkar med övriga kommuner och andra myndigheter i Stockholms län och har tillsammans med Region Stockholm fattat beslut om att agera gemensamt och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Aktuellt inom våra verksamheter

Nedan kan du ta del av aktuell information inom respektive verksamhet.

Senast uppdaterad: Fredag den 27 mars

Det här gäller på Solna stads förskolor

 • För att minska risken för smittspridning ska barn hållas hemma vid symtom som feber, hosta och svårigheter att andas. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk.
 • Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte.
 • Barn ska hållas hemma så länge man är sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till förskolan.
 • Om ett barn insjuknar under dagen på förskolan kontaktas vårdnads­havare för hämtning av barnet.
 • Förskolornas öppettider är klockan 8.00‑16.30 från och med onsdag 18 mars. Vårdnadshavare som har stora svårigheter att anpassa sig till detta ber vi ta kontakt med rektor för att gemensamt hitta en lösning.
 • Förskolan önskar att föräldralediga, och andra som har förutsättningar för det, håller sina barn hemma om möjligt.
 • Vissa rutiner på förskolorna har ändrats för att minimera smittspridning, till exempel att personalen lägger upp all mat till barnen, noggrannare renhållning, och att hämtning-lämning i möjligaste mån sker utomhus.
 • Föräldramöten, visning av förskolor, öppet hus, drop-in-fika och andra aktiviteter som samlar större grupper, är inställda tills vidare.
 • Inskolningar i förskolan sker löpande utifrån rådande förutsättningar. Har du funderingar över ditt barns inskolning under våren kontakta respektive verksamhets rektor.

Information till vårdnadshavare

Nedanstående pdf-dokument har gått ut till vårdnads­havare till barn i Solna stads kommunala förskolor som mejl via närvaro­systemet Nuddis.

Enkät till vårdnadshavare kartlägger behov av barnomsorg

Enkät till alla vårdnadshavare i Solna stad med barn i förskola, pedagogisk omsorg, grundskola och grundsärskola årskurs F till 6 – med syfte att kartlägga stadens behov av barnomsorg vid en eventuell stängning av dessa verksamheter.

Fyll i enkäten i vår e-tjänst här:
Behov av barnomsorg - enkät till vårdnadshavare inom samhällsviktig verksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senaste skickad information:

Information skickad fredag 27 mars 2020PDF (pdf, 68 kB)
Brevet innehåller en sammanfattning av läget fredag 27 mars.

Tidigare skickad information:

Information skickad fredag 20 mars 2020PDF (pdf, 62 kB)
Information skickad måndag 16 mars 2020PDF (pdf, 48 kB)
Information skickad fredag 13 mars 2020PDF (pdf, 62 kB)

Senast uppdaterad: Fredag den 27 mars

Det finns i dagsläget ingen anledning att friska barn ska stanna hemma från grundskolan.

Barn, elever, föräldrar och medarbetare bör däremot vara uppmärksamma på symtom, även lindriga symtom, som hosta, andningssvårigheter och feber. Vid sådana symtom ska man stanna hemma och vid behov kontakta 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vid lättare sjukdom behöver man inte göra någonting mer än att stanna hemma. Eleven eller medarbetaren ska stanna hemma så länge man har symtom och två dagar efter tillfrisknande.

Information till vårdnadshavare

Nedanstående pdf-dokument har gått ut till vårdnads­havare till barn i Solna stads kommunala grundskolor via Infomentor.

Enkät till vårdnadshavare kartlägger behov av barnomsorg

Enkät till alla vårdnadshavare i Solna stad med barn i förskola, pedagogisk omsorg, grundskola och grundsärskola årskurs F till 6 – med syfte att kartlägga stadens behov av barnomsorg vid en eventuell stängning av dessa verksamheter.

Fyll i enkäten i vår e-tjänst här:
Behov av barnomsorg - enkät till vårdnadshavare inom samhällsviktig verksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senaste skickad information:

Information skickad fredag 27 mars 2020PDF (pdf, 7 MB)
Brevet innehåller en sammanfattning av läget fredag 27 mars, samt information om hur vårdnadshavare kan stötta sitt barn om det blir aktuellt med undervisning på distans i något läge.

Tidigare skickad information:

Information skickad onsdag 25 mars 2020PDF (pdf, 73 kB)
Information skickad fredag 20 mars 2020PDF (pdf, 60 kB)

Senast uppdaterad: Torsdag den 26 mars

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer stängde Solna gymnasium den 18 mars och undervisningen sker nu digitalt. Ambitionen är att APL (arbetsplatsförlagt lärande, alltså yrkespraktik) ska genomföras enligt plan. Detta beslutades med ordförandebeslut i skolnämnden den 17 mars. Elever och vårdnadshavare får information via lärplattformen It's Learning.

Nationella prov ställs in

Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 30 mars och resten av våren, till och med den 30 juni. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs.

Elever och vårdnadshavare kan även ta del av aktuell information på Solna gymnasiumöppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: Måndag den 23 mars

Följande gäller för medarbetare inom äldreomsorgen

Medarbetare inom äldreomsorgen som har symtom på luftvägsinfektion, även lindriga symtom, uppmanas att inte komma till arbetet – samt stanna hemma två dagar efter tillfrisknande.

Besöksförbud på vård- och omsorgsboenden

För att skydda de personer som är mest sårbara och minska risken för smittspridning råder för närvarande besöksförbud på Solna stads äldreboenden, så kallade vård- och omsorgsboenden.

Inställda aktiviteter

Seniorträffar samt restauranger och caféer på stadens vård- och omsorgsboenden håller stängt tills vidare. Även dagverksamheterna håller stängt tills vidare.

Omhändertagande av personer med covid-19

Verksamheterna har vårdhygieniska rutiner för omhändertagande av boende på vård- och omsorgsboenden som har symtom eller har fått en bekräftad diagnos av det nya coronaviruset covid-19, för att minska risken för smittspridning. Vård och behandling sker i samverkan med ansvarig läkare.

Praktisk hjälp och stöd för äldre och andra som behöver stanna hemma

Föreningslivet i Solna är en stark kraft som kompletterar stadens insatser. Detta gäller inte minst för seniorer och andra riskgrupper som uppmanas att stanna hemma med anledning av det nya coronaviruset. Solna stad har vänt sig till föreningar och organisationer i kommunen för att kartlägga vilka möjligheter till praktisk hjälp i vardagen, råd och stöd som civilsamhället kan bidra med, samt aktuell information för dig som vill hjälpa till som volontär – när det finns uppdrag hos till exempel Svenska Kyrkan och andra aktörer. Här samlar vi aktuella länkar och uppdaterar informationen löpande.

Svenska Kyrkan i Solnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pingstkyrkan i Solnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreningar som vill hjälpa till

Föreningar och frivilligorganisationer som erbjuder insatser för äldre och andra riskgrupper som behöver stanna hemma med anledning av coronaviruset är välkomna att kontakta Solna stad via Kontaktcenter.

För dig som är äldre eller av andra anledningar behöver stanna hemma och begränsa dina sociala kontakter, kan det vara en god idé att handla till exempel mat och mediciner på nätet.

Exempel på matleverantörer

Icalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Cooplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mathemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mat.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

CityGrosslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Exempel på leverantörer av apoteksvaror

Apoteketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Apotealänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Apotek Hjärtatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Apotek Kronanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Medslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

113 13

Den som vill ställa frågor om det nya coronaviruset kan ringa 113 13. Det nationella informationsnumret 113 13 samarbetar med Folkhälsomyndigheten och är öppet dygnet runt årets alla dagar.

Ring 113 13

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden ger sjukvårdsrådgivning och vägledning i sjukvården

Ring 1177

1177 Vårdguiden – andra språk

Information på arabiska, somaliska, persiska, tigrinja/amarinja eller ryska. Öppet måndag till fredag, mellan 9-12 och 13-15.

Ring 08-123 680 00

BRIS

Barnens rätt i samhället

Ring 116 111

Äldrelinjen

För dig som är 65 eller äldre och behöver prata med någon.

Ring 020-22 22 23

Anhöriglinjen

Anhöriglinjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en nationell stödtelefon och bemannas av anhöriga med stor erfarenhet.

Ring 0200-239 500

Jourhavande medmänniska

Jourhavande medmänniskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en ideell förening som bedriver jourtelefon- och chattverksamhet för alla människor som önskar någon att tala med. Telefonlinjen öppen nätter mellan 21.00 och 06.00

Ring 08-702 16 80

Kvinnofridslinjen

En nationell stödtelefon som har öppet dygnet runt, årets alla dagar, för dig som utsatts för hot och våld. Samtal till kvinnofridslinjen syns inte på telefonräkningen och är kostnadsfria.

Ring 020-50 50 50

SOS-telefonen

SOS-telefonenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en stödlinje som drivs av Svenska Kyrkan.

Ring 031-800 650

Socialjouren

Socialjouren kan ge råd och stöd vid akuta sociala problem som inte kan vänta tills den ordinarie socialtjänsten öppnar. Ärenden som handlar om barn och ungdomar som far illa prioriteras.

Ring 010-444 05 00

SOS Alarm

Vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. En nödsituation är när du snabbt behöver hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, flyg-, sjö- eller fjällräddning, jourhavande präst eller giftinformation.

Ring 112

Övriga journummer

För andra frågor och ärenden, se även: Journummeröppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: Tisdag den 31 mars

Evenemang och aktiviteter

Ett antal öppna evenemang och aktiviteter kommer att ställas in för att minska risken för smittspridning. Det gäller till exempel aktiviteter på biblioteken i Solnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Även Öppen förskola håller stängt tills vidare. För information om Solna kulturskolas verksamhet, se nedan.

Hämtning och lämning utomhus

Hämtning och lämning av barn i samband med föreningsaktiviteter i stadens lokaler ska ske utomhus i så stor utsträckning som möjligt.

Biblioteket i Solna centrum stänger tillfälligt

För att minska spridningstakten fattade regeringen beslut den 27 mars om att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare inte får hållas i landet. Beslutet blir normerande även för beslut om andra verksamheter i samhället.

Med anledning av detta stänger Solna stad tillfälligt biblioteket i Solna centrum från och med söndagen den 29 mars. Bakgrunden till beslutet är att besöksantalet i biblioteket ligger över 100 besökare i timmen. Beslutet gäller tills vidare.

Se även Bibliotekets digitala tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Idrott, träning och anläggningar

Solna stads anläggningar kommer att ha fortsatt öppet, men föreningar som har verksamhet i stadens anläggningar har uppmanats att anpassa sina aktiviteter i enlighet med regeringens beslut om begränsningar av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Folkhälsomyndigheten har i dialog med Riksidrottsförbundet tagit fram rekommendationer kring idrotts- och träningsaktiviteter. De har också tagit fram ett verktyg för riskbedömning av arrangemang som kan användas som stöd till arrangörer av exempelvis cuper, tävlingar och matcher.

Folkhälsomyndighetens generella rekommendationer kring idrotts- och träningsaktiviteterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetens rekommendationer till arrangörer av cuper, tävlingar och matcherlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Verksamhet som ställs in eller stängs

 • Sommarens nationaldagsfirande i Hagaparken, ett samarbete med Kungliga Operan, ställs in.
 • Biblioteket i Solna centrum stängs tills vidare från och med den 29 mars.
 • Bibliotekens öppna program, till exempel språkcaféer, sagostunder och författarbesök ställs in.
 • Alla bokade gruppvisningar för vuxna på Olle Olsson Hagalund-muséet ställs in.
 • Alla kultur- och fritidsförvaltningens aktiviteter som riktar sig mot skolor och förskolor, till exempel skolbio och museibesök på bland annat Ulriksdals slott, Confidencen, Operan och Nationalmuseum, ställs in.

Verksamhet som pågår som vanligt

 • Biblioteken i Bergshamra och Ulriksdalsskolan har öppet för utlåning av böcker och tidningsrum med mera. För aktuella öppettider, se Biblioteken i Solnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Stadens fritidsgårdar har öppet som vanligt.
 • Unga i Huset Solna har öppet som vanligt.
 • Stadens idrottsanläggningar har öppet som vanligt.
 • Föreningar som har verksamhet i stadens anläggningar har informerats om stadens riktlinjer och uppmanats att följa dem.
 • För mer information om Solna kulturskolas verksamheter, se nedan.

Ändrade lånevillkor på biblioteken i Solna

Tillfälliga förändringar av lånevillkoren med anledning av det nya coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: Torsdag den 19 mars

Stanna hemma vid symtom

Alla barn med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att inte komma till kulturskolans lektioner – samt stanna hemma två dagar efter tillfrisknande.

Dans- och musikalundervisning inställd

För att minska risken för smittspridning har kultur- och fritidsförvaltningen beslutat att tillfälligt ställa in all dans- och musikalundervisning på Solna kulturskola. Beslutet gäller från och med fredag 20 mars.

Hämtning och lämning utomhus

I övrigt har Solna kulturskola sin ordinarie verksamhet med lektioner igång som vanligt. För att minska risken för smittspridning ska hämtning och lämning av barn i samband med kulturskolans lektioner ske utomhus i så stor utsträckning som möjligt. Föräldrar och syskon ska inte vistas i kulturskolans lokaler under tiden barnet/eleven genomför sin aktivitet.

Externa evenemang inställda tills vidare

Solna kulturskolas externa evenemang och konserter samt program för förskola och skola är inställda tillsvidare.

Läs mer om Solna kulturskola

Senast uppdaterad: Måndag den 30 mars

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer har Vuxenutbildningen (Komvux) i Solna från och med den 18 mars tillfälligt gått över till distansutbildning. Detta gäller för sfi, grundläggande och gymnasiala utbildningar.

Har du frågor om hur dina studier påverkas är du välkommen att kontakta Solna Vuxenutbildning. Studerar du redan ska du vända dig direkt till den skola du studerar vid. Du som är intresserad av att börja studera är välkommen med din ansökan. Kurser och utbildningar söker du via vux.solna.se/studentlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Drop-in-tider

Du får hjälp med studieplanering av studie-och yrkesvägledare under våra drop-in tider. För närvarande vägleder vi via telefon och mejl. Drop-in-tiderna hittar du på Solna Vuxenutbildning.

Samtliga nivåtester är inställda tills vidare.

Senast uppdaterad: Tisdag den 31 mars

Även Solnas företag påverkas mycket av det nya coronaviruset (covid-19). På webbplatsen verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du få en snabb överblick över hur du som företagare påverkas och vilka insatser som görs från myndigheterna för att underlätta för ditt företag. Information till företag finns även på Livsmedelsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Solna stad arbetar för att underlätta för Solnas företag. Stadens åtgärder riktar sig främst till företag inom besöks- och servicesektorer och detaljhandel, som drabbas hårt.

Följande åtgärder genomför Solna stad

 • Vi prioriterar verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
 • Vi för en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden och anpassar omfattningen av eventuell tillsyn.
 • Vi förlänger, om möjligt, tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden.
 • Vi senarelägger årliga tillsynsavgifter inom miljö, hälsa, livsmedel, alkohol och tobak.
 • Vi skapar förutsättningar för restauranger att öppna/förlänga öppettider för sina uteserveringar.
 • Vi för som fastighetsägare en löpande dialog med sina hyresgäster om deras förutsättningar.
 • Vi säkerställer tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.
 • Vi ska sträva efter att prioritera lokala anläggningar vid bokning av kurser och konferenser

Nya regler för restauranger och krogar

Från och med den 25 mars gäller nya regler, enligt föreskrift från Folkhälsomyndigheten, för att undvika köer och trängsel på restauranger, caféer och barer.

Folkhälsomyndigheten: Nya regler för restauranger och krogar p.g.a. covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se även: Åtgärder för minskad trängsel och köer på restauranger, barer och caféer

Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar med anledning av covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten: Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Här kan du hitta aktuell information och rådgivning från ansvariga aktörer.

Krisinformation.se

På krisinformation.se finns aktuell information från ansvariga aktörer:
Information om coronaviruset på krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden ger sjukvårdsrådgivning och vägledning i sjukvården:
1177 Vårdguiden – om coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar gällande exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar:
Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Stockholm

Se även Region Stockholms information om beredskapen i Stockholmsområdet:
Region Stockholms information om coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

113 13

Den som vill ställa frågor om det nya coronaviruset kan ringa 113 13. Det nationella informationsnumret 113 13 samarbetar med Folkhälsomyndigheten och är öppet dygnet runt årets alla dagar.

Regional krisledning

Solna stad samverkar med andra aktörer inom Samverkan Stockholmsregionen. Länsstyrelsen Stockholm har ett geografiskt områdesansvar när det gäller kriser och störningar i samhället. Läs mer om den regionala krisledningens arbete:
Länsstyrelsens arbete med regional krisledninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Livsmedelsverket

Information till konsumenter och företag:
Livsmedelsverket – Coronaviruslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information in other languages

You can find information in English, Chinese and Persian, and frequently asked questions about the corona virus (covid-19) here:
Public Health Agency of Swedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Medical advice at 1177 Vårdguiden:
1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information about corona in 17 languageslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information phone line in arabic, somali, persian, tigrinja/amarinja and russian. Call 08-123 680 00. Open mondays to fridays, between 9-12 and 13-15.

Länka till denna sida

För att länka till denna sida och säkerställa att informationen är aktuell - länka alltid till: solna.se/coronaviruslänk till annan webbplats

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad