• Guide

Använda en offentlig eller allmän plats - ansökan

På den här sidan får du veta hur du söker till­stånd för att använda en offentlig plats (mark­upplåtelse) eller ordna en offentlig tillställning eller allmän samman­komst. Tillståndet behövs för exempelvis bygg­ställning, gatu­försäljning, konsert, stadsfest, idrotts­evenemang och torgmöte. Det tar två till åtta veckor att få besked om till­stånd.

När behövs tillstånd?

Du behöver polistillstånd för att använda en väg, gata, trottoar, park, torg eller liknande som allmänheten använder. Det gäller oavsett vem som äger marken.

Det är Polisen som ger tillstånd (enligt ordningslagen). Vilket tillstånd du ska söka beror på vad du planerar att göra.

Exempel för användning av offentlig plats Visa Dölj

 • Byggetablering (container, byggsäck, byggnadsställning och arbetsbod, oavsett inhägnad eller fristående)
 • Kran- och liftarbeten
 • Uteservering
 • Försäljning, marknader (inkl. loppmarknad)
 • Placering av skylt (inkl. gatupratare), bord, tält, flagga eller scen
 • Filminspelning
 • Tillfällig reklam, affischering och banderoller

Tillstånd för offentlig till­ställning Visa Dölj

 • Dans
 • Motortävlingar
 • Tivoli
 • Valborg- eller Midsommarfirande
 • Idrottsarrangemang
 • Evenemang, festivaler, stadsfest
 • Mässor
 • Marknad, loppmarknad och bakluckeloppis
 • Konsert/musik­evenemang och teater

Tillstånd för allmän samman­komst Visa Dölj

 • Demonstrationer, manifestationer och opinionsyttringar
 • Sammankomster för religionsutövning

Det kan krävas fler tillstånd Visa Dölj

Du som sökande ansvarar för att alla nödvändiga tillstånd finns, innan du börjar använda platsen.

Staden har tagit fram en handbok för evenemang Länk till annan webbplats. där du hittar tips om tillstånd, säkerhet och annat att tänka på vid evenemang.

Ansök och bifoga dokument

Ansökan görs till Polisen. Gör din ansökan flera månader innan tillståndet ska börja gälla.

E-tjänster och blanketter Visa Dölj

Du hittar e-tjänster och blanketter på www.polisen.se Länk till annan webbplats.

Tänk på det här när du ansöker Visa Dölj

 • Ange adress, för platsen du vill använda.
 • Ange vad platsen ska användas till. Vilken typ av aktivitet eller event? Försäljning (av vad)? Demonstration? Torghandel? Firande? Idrott?
 • Hur stor yta ska nyttjas i kvadratmeter? Vilken utrustning finns på platsen (stolar, bord, tält, flaggor etc)?
 • Ange tidsperioden, inklusive etablering och avetablering.

Betala avgiften Visa Dölj

Din ansökan hos Polisen börjar behandlas först när du har betalat deras avgift.

Om du använder stadens mark ska du även betala en markhyra, läs mer om det nedan.

Handläggningstid Visa Dölj

Ansök gärna minst två månader i förväg.

 • Polisens handläggningstid tar generellt mellan 1–8 veckor, från att deras avgift är betald.
 • Stadens tid för att lämna synpunkter är 1–3 veckor.

Om du har fått tillstånd

Villkor

I tillståndet från polisen anger polisen vissa villkor för tillståndet och i bilagd tillstyrkan från staden finns särskilda villkor som gäller för upplåtelsen av marken. Tänk på att läsa igenom villkoren både från Polisen och staden. Du som tillståndsinnehavare har ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de villkor som står i det tillstånd du fått.

Förändrade förutsättningar

Tillstånd får inte överlåtas eller säljas. Om en verksamhet säljs under tillståndstiden behöver befintligt tillstånd återkallas och nytt tillstånd sökas av ny ägare.

Utökning av ytor eller tillståndstid kräver ny ansökan.

Solna stad eller ledningsdragande bolag har rätt att komma åt marken för att utföra arbete.

Betala markavgift till Solna stad Visa Dölj

Staden tar ut en markavgift som betalas enligt en taxa som gäller för upplåtelse av offentlig plats.

På den här länken hittar du information om avgifter.

Avgifter för upplåtelser av offentlig plats Pdf, 207 kB, öppnas i nytt fönster.

Avetablering Visa Dölj

När du avslutar ditt tillstånd har du ansvar för att återställa marken till det skick den var som innan du använde marken. Det kan därför vara bra att fotografera ytan innan etablering och efter avetablering. I vissa fall bokar Solna stad en tid med dig för besiktning före och efter ert användande.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad