Styrande dokument

Styrningen i Solna stad utgår från budget och verksamhetsplan samt gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för kommunal verksamhet. Kvalitetsdeklarationer beskriver vad du som medborgare eller brukare i Solna kan förvänta dig av stadens tjänster, oavsett utförare.

Kommunfullmäktige har också beslutat om ett antal policyer som talar om vad staden vill uppnå inom specifika området som berör flera verksamheter. Här har vi samlat Solna stads övergripande styrande dokument.

Kommunfullmäktige beslutar om lokala föreskrifter som riktar sig till allmänheten, till exempel avfallsföreskrifter och lokala ordningsföreskrifter.

Lokala ordningsföreskrifterPDF (pdf, 69 kB)
Lokala föreskrifter för Solna stads avfallshanteringPDF (pdf, 1 MB)
Lokala ordningsföreskrifter – torghandelPDF (pdf, 40 kB)
Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterPDF (pdf, 73 kB)
Allmänna bestämmelser för användande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Solna (ABVA)PDF (pdf, 254 kB)

Solna stads policydokument uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. En policy talar om vad staden vill uppnå inom ett specifikt område som berör flera verksamheter. Den beskriver en övergripande inriktning och innehåller inte detaljer om till exempel metoder eller prioriteringar. Stadens policydokument beslutas av kommunfullmäktige.

Avfallsplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
BorgenspolicyPDF (pdf, 108 kB)
EnergipolicyPDF (pdf, 652 kB)
FinanspolicyPDF (pdf, 183 kB)
FöretagspolicyPDF (pdf, 145 kB)
HR-policyPDF (pdf, 258 kB)
InformationssäkerhetspolicyPDF (pdf, 118 kB)
IT-policyPDF (pdf, 139 kB)
KonkurrensutsättningspolicyPDF (pdf, 86 kB)
KommunikationspolicyPDF (pdf, 133 kB)
KvalitetspolicyPDF (pdf, 109 kB)
MiljöpolicyPDF (pdf, 147 kB)
Policy för förebyggande arbete mot drogerPDF (pdf, 138 kB)
Regler och riktlinjer mot mutbrottPDF (pdf, 205 kB)
SäkerhetspolicyPDF (pdf, 203 kB)
TrygghetspolicyPDF (pdf, 208 kB)
Översiktsplan 2030PDF (pdf, 7 MB)

Solna stads strategier och riktlinjer anger mer konkreta inriktningar, prioriteringar och åtgärder för de övergripande politiska viljeinriktningar som beskrivs i stadens policydokument. Stadens strategier och riktlinjer beslutas av kommunstyrelsen. Nedan dokument är ett urval, för samtliga strategier och riktlinjer se kapitlet "Stadsövergripande styrande dokument" i stadens verksamhetsplan och budget.

CykelplanPDF (pdf, 22 MB)
DagvattenstrategiPDF (pdf, 6 MB)
GrönplanPDF (pdf, 2 MB)
KlimatstrategiPDF (pdf, 399 kB)
MiljöstrategiPDF (pdf, 951 kB)
Riktlinjer: Våld i nära relationerPDF (pdf, 618 kB)
Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteters rättigheterPDF (pdf, 248 kB)
Strategi för att motverka våldsbejakande extremismPDF (pdf, 191 kB)
Strategi för att motverka hedersrelaterat våldPDF (pdf, 170 kB)

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad