Styrande dokument

Styrningen i Solna stad utgår från budget och verksamhetsplan samt gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för kommunal verksamhet. Kvalitetsdeklarationer beskriver vad du som medborgare eller brukare i Solna kan förvänta dig av stadens tjänster, oavsett utförare.

Kommunfullmäktige har också beslutat om ett antal policyer som talar om vad staden vill uppnå inom specifika området som berör flera verksamheter. Här har vi samlat Solna stads övergripande styrande dokument.

Verksamhetsplan och budget Visa Dölj

Föreskrifter Visa Dölj

Kommunfullmäktige beslutar om lokala föreskrifter som riktar sig till allmänheten, till exempel avfallsföreskrifter och lokala ordningsföreskrifter.

Lokala ordningsföreskrifterPDF (pdf, 6 MB)
Lokala föreskrifter för Solna stads avfallshanteringPDF (pdf, 167 kB)
Lokala ordningsföreskrifter – torghandelPDF (pdf, 51 kB)
Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterPDF (pdf, 86 kB)
Allmänna bestämmelser för användande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Solna (ABVA)PDF (pdf, 255 kB)

Policydokument Visa Dölj

Solna stads policydokument uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. En policy talar om vad staden vill uppnå inom ett specifikt område som berör flera verksamheter. Den beskriver en övergripande inriktning och innehåller inte detaljer om till exempel metoder eller prioriteringar. Stadens policydokument beslutas av kommunfullmäktige.

Avfallsplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
BorgenspolicyPDF (pdf, 154 kB)
EnergipolicyPDF (pdf, 794 kB)
FinanspolicyPDF (pdf, 249 kB)
FöretagspolicyPDF (pdf, 195 kB)
HR-policyPDF (pdf, 303 kB)
InformationssäkerhetspolicyPDF (pdf, 169 kB)
IT-policyPDF (pdf, 337 kB)
KonkurrensutsättningspolicyPDF (pdf, 131 kB)
KommunikationspolicyPDF (pdf, 226 kB)
KvalitetspolicyPDF (pdf, 168 kB)
MiljöpolicyPDF (pdf, 147 kB)
Policy för förebyggande arbete mot drogerPDF (pdf, 149 kB)
Regler och riktlinjer mot mutbrottPDF (pdf, 278 kB)
SäkerhetspolicyPDF (pdf, 249 kB)
TrygghetspolicyPDF (pdf, 255 kB)
Översiktsplan 2030PDF (pdf, 11 MB)

Strategier och riktlinjer Visa Dölj

Solna stads strategier och riktlinjer anger mer konkreta inriktningar, prioriteringar och åtgärder för de övergripande politiska viljeinriktningar som beskrivs i stadens policydokument. Stadens strategier och riktlinjer beslutas av kommunstyrelsen. Nedan dokument är ett urval, för samtliga strategier och riktlinjer se kapitlet "Stadsövergripande styrande dokument" i stadens verksamhetsplan och budget.

CykelplanPDF (pdf, 21 MB)
DagvattenstrategiPDF (pdf, 7 MB)
GrönplanPDF (pdf, 2 MB)
KlimatstrategiPDF (pdf, 467 kB)
MiljöstrategiPDF (pdf, 981 kB)
MatstrategiPDF (pdf, 2 MB)
Riktlinjer: Våld i nära relationerPDF (pdf, 935 kB)
Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteters rättigheterPDF (pdf, 325 kB)
Strategi för att motverka våldsbejakande extremismPDF (pdf, 275 kB)
Strategi för att motverka hedersrelaterat våldPDF (pdf, 241 kB)

Reglementen Visa Dölj

Kvalitetsdeklarationer Visa Dölj

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad