Kopiering av allmän handling

Beslut i kommunfullmäktige om avgift för kopiering av allmän handling.

När vi tillhandahåller kopior av allmänna handlingar får vi ta betalt enligt beslut av kommunfullmäktige. Där hänvisas till de bestämmelser om avgifter som finns i avgiftsförordningen. I de fall avgiftsförordningen saknar bestämmelse om avgift, ska självkostnadsprincipen tillämpas.

Beslutad av kommunfullmäktige 25 november 1996, § 216.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad