Befolkning

Solna är en stad i stark tillväxt – idag är vi 82 584 Solnabor.

Sedan år 2000 har stadens befolkning växt med 25 procent och denna utveckling förväntas fortsätta. År 2030 uppskattas Solnas befolkning uppgå till drygt 100 000 invånare.

Befolkning i Solna stad

År

Antal personer

2019

82 429

2018

80 950

2017

79 707

2016

78 129

2015

76 158

2014

74 041

2012

71 293

2010

68 144

2008

65 289

2006

61 717

2004

59 098

2002

57 585

Källa: SCB

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad