Så röstar du

För att få rösta i val till riksdag, region- och kommunfullmäktige finns olika kriterier som du behöver uppfylla. Det finns också flera olika sätt för dig att använda din rösträtt i valet.

Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen, alltså den 12 augusti inför valen 2022.

Vem får rösta?

Du har rösträtt till riksdagen om du är:

 • 18 år senast på valdagen,
 • svensk medborgare och
 • är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Du har rösträtt till region- och kommunfullmäktige om du är:

 • 18 år senast på valdagen,
 • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen, regionen, eller
 • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen, eller
 • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.

Du kan läsa mer om vad som gäller på Valmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hur röstar jag?

Du kan förtidsrösta, rösta i vallokal, rösta från utlandet, rösta med bud eller rösta med ambulerande röstmottagare.

Använd din rösträtt genom att:

 • förtidsrösta i en röstningslokal från och med den 24 augusti ända fram till valdagen den 11 september,
 • rösta i din vallokal på valdagen den 11 september,
 • rösta från en svensk ambassad från den 18 augusti, eller via poströstning från den 28 juli om du är utomlands,
 • eller rösta med bud eller ambulerande röstmottagare.

Du som har en funktionsnedsättning eller liknande kan be en röstmottagare i lokalen om hjälp. Röstmottagare har tystnadsplikt.

Rösta med bud Visa Dölj

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning.

Du kan rösta med bud på grund av:

 • sjukdom,
 • ålder,
 • funktionsnedsättning,
 • om du är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt eller
 • om du bor vid en lantbrevbärarlinje så kan du budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.

För att kunna budrösta krävs ett vittne och ett bud, båda ska vara över 18 år.

Läs mer om att rösta med bud på Valmyndighetens hemsida. Där kan du även beställa material för att budrösta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Rösta med ambulerande röstmottagning Visa Dölj

Om du inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan din kommun ordna med en ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.

Detta gäller dig som inte kan ta dig till röstningslokal på grund av:

 • sjukdom,
 • ålder eller
 • funktionsnedsättning.

Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

Det går att anlita ambulerande röstmottagare under hela perioden förtidsröstning är möjlig, alltså även på valdagen.

Ambulerande röstmottagare kan anlitas för uppdrag genom att kontakta valnämndens kansli.

Att rösta på olika språk Visa Dölj

I Solna är många invånare medborgare i något annat land än Sverige. Om man varit folkbokförd i Sverige i minst tre år i sträck före valet har man ändå rätt att rösta i kommunalvalet.

För att göra det lättare för dig som inte har svenska som modersmål finns information om hur röstningen går till på samtliga minoritetsspråk samt på några av de vanligare förekommande språken i kommunen på Valmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.:

Var röstar jag?

På valdagen söndagen den 11 september kan du gå och rösta i din vallokal. Din vallokal framgår av röstkortet. Om du inte kan rösta i din vallokal på valdagen kan du rösta i en lokal för förtidsröstning som också har öppet på valdagen.

Sidan uppdateras framöver med en karta över Solnas samtliga distrikt och vallokaler.

Förtidsröstning Visa Dölj

Du kan förtidsrösta från och med den 24 augusti ända fram till valdagen den 11 september, var som helst i hela landet. Det finns lokaler för förtidsröstning i alla kommuner. Om du inte kan rösta i din vallokal på valdagen kan du rösta i en lokal för förtidsröstning som också har öppet på valdagen.

I Solna finns nio förtidsröstningslokaler:

 • Biblioteket i Solna centrum
 • Solna stadshus
 • Biblioteket i Bergshamra
 • Skoga, omvårdnadsboende
 • Hallen, äldreboende
 • Ankaret, seniorträff
 • Raoul Wallenbergskolan i Bagartorp
 • Sockerbiten i Ritorp
 • Raoul Wallenbergskolan i Järvastaden

Sidan uppdateras med lokalernas öppettider i god tid innan förtidsröstningen påbörjas.

Tänk på att:

 • du behöver ha med dig en id-handling och ditt röstkort för att förtidsrösta.
 • om du inte möjlighet att ta med ditt röstkort kan ett dubblettröstkort skrivas ut på plats i lokalen.
 • om du inte har någon id-handling kan en annan person intyga din identitet.

Du kan läsa mer om förtidsröstning på Valmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad