Val

Vi har val till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige vart fjärde år i Sverige. Vart femte år är det val till Europaparlamentet.

Rösträtt

Du måste ha fyllt 18 år för att få rösta. Men det finns också andra regler för de olika valen.

Du har rösträtt vid val till riksdagen om du:

 • fyller 18 år senast på valdagen
 • är svensk medborgare
 • är folkbokförd i Sverige eller har varit folkbokförd någon gång i Sverige

Du har rösträtt vid val till kommunfullmäktige och regionfullmäktige om du:

 • fyller 18 år senast på valdagen
 • är folkbokförd i kommunen eller länet
 • är svensk medborgare, medborgare i annat EU-land, Island eller Norge.

Om du är medborgare i ett annat land måste du ha varit folkbokförd i Sverige tre år före valdagen.

Du har rösträtt vid val till Europaparlamentet om du:

 • fyller 18 år senast på valdagen
 • är svensk medborgare
 • är folkbokförd i Sverige eller har varit folkbokförd någon gång i Sverige.

Om du är medborgare i ett annat EU-land måste du ha varit folkbokförd i Sverige 30 dagar före valet. Du måste då skicka en anmälan till länsstyrelsen att du vill rösta i Sverige istället för i landet där du är medborgare.

Valmyndigheten Visa Dölj

Valmyndigheten är den centrala myndighet som har det sammanhållande ansvaret för att planera, organisera och genomföra de olika valen. Valmyndigheten har hand om valförberedelser, upprättar röstlängder, utfärdar röstkort med mera.

Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Valnämnden Visa Dölj

Valämnden ansvarar för att förbereda och genomföra val på lokal nivå. Verksamheten regleras i vallagen. I nämndens arbete ingår bland annat att inför varje val besluta om vilka vallokaler som ska användas, utse röstmottagare, besluta hur förtidsrösterna ska hanteras samt genomföra den preliminära röstsammanräkningen.

Ordförande och ledamöter i valnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förtidsrösta Visa Dölj

För den som inte kan ta sig till vallokalen på valdagen finns möjlighet att förtidsrösta. I god tid innan ett val kommer mer information om lokaler för förtidsröstning att finnas här på webbplatsen.

För att kunna förtidsrösta behöver du kunna visa upp både giltig id-handling och röstkort. Om du inte har någon giltig id-handling kan en annan person intyga din identitet – den personen måste visa upp en giltig id-handling. Har du tappat bort eller glömt ditt röstkort finns möjlighet att skriva ut ett så kallat dubblettröstkort. Prata med röstmottagarna, så hjälper de dig.

Att rösta på olika språk Visa Dölj

För att göra det lättare för dig som inte har svenska som modersmål finns information om hur det går till att rösta på samtliga minoritetsspråk samt på några av de vanligast förekommande språken i kommunen här:

 • Engelska
 • Finska
 • Franska
 • Jiddisch
 • Kinesiska
 • Meänkieli
 • Nordsamiska
 • Persiska
 • Polska
 • Romani Kale
 • Romani Kelderas
 • Spanska
 • Sydsamiska
 • Tigrinska
 • Tyska

Kontakta oss

Senast uppdaterad