Sammanträdesdagar

Här kan du se vilka dagar som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna sammanträder under 2019 och 2020.

Kommunfullmäktige

Plats: Fullmäktigesalen, Solna stadshus
Tid: 18.00
Se kommunfullmäktiges sammanträden via webbsändning

2019

2020

 • 27 januari (INSTÄLLT)
 • 24 februari
 • 14 april
 • 25 maj
 • 15 juni
 • 31 augusti
 • 28 september
 • 26 oktober
 • 30 november (budget)
 • 1 december
 • 21 december

Kommunstyrelsen

2019

2020

 • 13 januari (inställt)
 • 10 februari
 • 30 mars
 • 11 maj
 • 1 juni
 • 15 juni
 • 17 augusti
 • 14 september
 • 12 oktober
 • 16 november
 • 7 december

Barn- och förskolenämnden

2019

 • 18 december

2020

 • 21 januari (Inställt)
 • 18 februari
 • 17 mars
 • 21 april
 • 12 maj
 • 9 juni
 • 15 september
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 15 december

Byggnadsnämnden

2019

2020

 • 29 januari
 • 17 februari (måndag)
 • 18 mars
 • 22 april
 • 13 maj
 • 24 juni
 • 2 september
 • 14 oktober
 • 4 november
 • 9 december

Gemensamma familjerättsnämnden

Beslutas inom kort

Kompetensnämnden

2019

2020

 • 18 februari
 • 28 april
 • 16 juni
 • 8 september
 • 14 oktober (onsdag)
 • 9 december (onsdag)

Kultur- och fritidsnämnden

2019

2020

 • 13 februari
 • 5 mars
 • 2 april
 • 7 maj
 • 4 juni
 • 10 september
 • 15 oktober
 • 5 november
 • 17 december

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2019

2020

 • 28 januari
 • 18 februari
 • 17 mars
 • 21 april
 • 2 juni
 • 4 augusti
 • 1 september
 • 13 oktober
 • 3 november
 • 8 december

Omvårdnadsnämnden

2019

2020

 • 11 februari
 • 24 mars
 • 28 april
 • 26 maj
 • 16 juni
 • 22 september
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 15 december

Skolnämnden

2019

2020 Tid: 18.00

 • 16 januari (Inställt)
 • 13 februari
 • 12 mars
 • 16 april
 • 7 maj
 • 4 juni
 • 10 september
 • 15 oktober
 • 12 november
 • 10 december

Socialnämnden

2019

2020

 • 20 januari
 • 17 februari
 • 16 mars
 • 20 april
 • 1 juni
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 7 december

Tekniska nämnden

2019

2020

Överförmyndarnämnden

 • 13 februari
 • 19 mars
 • 23 april
 • 11 juni
 • 17 september
 • 12 november
 • 17 december

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad