Sammanträdesdagar

Här kan du se vilka dagar som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna sammanträder under 2020. Du hittar även föredragslistor och möteshandlingar för sammanträdena.

Sammanträden januari 2020

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

13 jan

Kommunstyrelsen (Inställt)
15 jan

Tekniska nämnden

DagordningPDF (pdf, 146 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 2 MB)

ProtokollPDF (pdf, 3 MB)

16 jan

Skolnämnden (Inställt)
20 jan

Socialnämnden

DagordningPDF (pdf, 99 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 2 MB)


20 jan

Gemensamma familjerättsnämnden
21 jan

Barn- och förskolenämnden (Inställt)
27 jan

Kommunfullmäktige (Inställt)
28 jan

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (Inställt)
29 jan

Byggnadsnämnden

DagordningPDF (pdf, 150 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 2 MB)

ProtokollPDF (pdf, 3 MB)

Sammanträden februari 2020

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

10 feb

Kommunstyrelsen

DagordningPDF (pdf, 97 kB)

Reviderad dagordningPDF (pdf, 97 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 19 MB)

ProtokollPDF (pdf, 152 kB)

11 feb

Omvårdnadsnämnden

DagordningPDF (pdf, 152 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 2 MB)

ProtokollPDF (pdf, 5 MB)

12 feb

Tekniska nämnden

DagordningPDF (pdf, 145 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 851 kB)

ProtokollPDF (pdf, 6 MB)

13 feb

Skolnämnden

DagordningPDF (pdf, 101 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 2 MB)

ProtokollPDF (pdf, 3 MB)

13 feb

Överförmyndarnämnden
13 feb

Kultur- och fritidsnämnden (Inställt)
17 feb

Socialnämnden

DagordningPDF (pdf, 101 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 1 MB)


17 feb

Byggnadsnämnden

DagordningPDF (pdf, 152 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 21 MB)

ProtokollPDF (pdf, 8 MB)

18 feb

Barn- och förskolenämnden

DagordningPDF (pdf, 96 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 1 MB)


18 feb

Kompetensnämnden

DagordningPDF (pdf, 119 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 4 MB)

ProtokollPDF (pdf, 3 MB)

18 feb

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

DagordningPDF (pdf, 119 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 5 MB)

ProtokollPDF (pdf, 2 MB)

24 feb

Kommunfullmäktige

DagordningPDF (pdf, 95 kB)

Reviderad dagordningPDF (pdf, 97 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 37 MB)

ProtokollPDF (pdf, 11 MB)


Sammanträden mars 2020

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

5 mars

Kultur- och fritidsnämnden

DagordningPDF (pdf, 121 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 1017 kB)

ProtokollPDF (pdf, 6 MB)

11 mars

Tekniska nämnden

DagordningPDF (pdf, 152 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 6 MB)

ProtokollPDF (pdf, 184 kB)

12 mars

Skolnämnden

DagordningPDF (pdf, 152 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 1 MB)


16 mars

Socialnämnden (Inställt)

DagordningPDF (pdf, 101 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 3 MB)


17 mars

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (Inställt)
17 mars

Barn- och förskolenämnden

(Inställt)
18 mars

Byggnadsnämnden

DagordningPDF (pdf, 362 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 52 MB)

ProtokollPDF (pdf, 962 kB)

19 mars

Överförmyndarnämnden (Inställt)
23 mars

Gemensamma familjerättsnämnden
24 mars

Omvårdnadsnämnden

DagordningPDF (pdf, 154 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 3 MB)

ProtokollPDF (pdf, 594 kB)

30 mars

Kommunstyrelsen

DagordningPDF (pdf, 150 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 48 MB)


Sammanträden april 2020

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

2 april

Kultur- och fritidsnämnden (Inställt)
14 april

Kommunfullmäktige

DagordningPDF (pdf, 95 kB)

HandlingarPDF (pdf, 72 MB)


15 april

Tekniska nämnden (Inställt)
16 april

Skolnämnden
20 april

Socialnämnden
23 april

Barn- och förskolenämnden
21 april

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (Inställt)
22 april

Byggnadsnämnden
23 april

Överförmyndarnämnden
27 april

Gemensamma familjerättsnämnden
28 april

Omvårdnadsnämnden
29 april

Kompetensnämnden
Sammanträden maj 2020

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

5 maj

Kultur- och fritidsnämnden
7 maj

Skolnämnden
11 maj

Kommunstyrelsen
12 maj

Barn- och förskolenämnden
13 maj

Byggnadsnämnden
14 maj

Tekniska nämnden
25 maj

Kommunfullmäktige
26 maj

Omvårdnadsnämnden
Sammanträden juni 2020

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

1 juni

Kommunstyrelsen
2 juni

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
4 juni

Kultur- och fritidsnämnden
3 juni

Skolnämnden
8 juni

Gemensamma familjerättsnämnden
8 juni

Socialnämnden
9 juni

Barn- och förskolenämnden
10 juni

Tekniska nämnden
11 juni

Överförmyndarnämnden
15 juni

Kommunfullmäktige
15 juni

Kommunstyrelsen
17 juni

Kompetensnämnden
16 juni

Omvårdnadsnämnden
24 juni

Byggnadsnämnden
Sammanträden augusti 2020

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

4 aug

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
17 aug

Kommunstyrelsen
31 aug

Kommunfullmäktige
31 aug

Gemensamma familjerättsnämnden
Sammanträden september 2020

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

1 sept

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
2 sept

Byggnadsnämnden
8 sept

Kompetensnämnden
9 sept

Tekniska nämnden
10 sept

Kultur- och fritidsnämnden
10 sept

Skolnämnden
14 sept

Kommunstyrelsen
15 sept

Barn- och förskolenämnden
17 sept

Överförmyndarnämnden
21 sept

Socialnämnden
22 sept

Omvårdnadsnämnden
28 sept

Kommunfullmäktige
Sammanträden oktober 2020

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

12 okt

Kommunstyrelsen
13 okt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
14 okt

Byggnadsnämnden
14 okt

Kompetensnämnden
14 okt

Tekniska nämnden
15 okt

Kultur- och fritidsnämnden
15 okt

Skolnämnden
19 okt

Socialnämnden
19 okt

Gemensamma familjerättsnämnden
20 okt

Barn- och förskolenämnden
20 okt

Omvårdnadsnämnden
26 okt

Kommunfullmäktige
Sammanträden november 2020

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

3 nov

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
4 nov

Byggnadsnämnden
5 nov

Kultur- och fritidsnämnden
11 nov

Tekniska nämnden
12 nov

Överförmyndarnämnden
12 nov

Skolnämnden
16 nov

Kommunstyrelsen
17 nov

Barn- och förskolenämnden
17 nov

Omvårdnadsnämnden
30 nov

Kommunfullmäktige (budget)
Sammanträden december 2020

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

1 dec

Kommunfullmäktige
7 dec

Kommunstyrelsen
7 dec

Socialnämnden
7 dec

Gemensamma familjerättsnämnden
9 dec

Byggnadsnämnden
9 dec

Kompetensnämnden
9 dec

Tekniska nämnden
10 dec

Skolnämnden
15 dec

Barn- och förskolenämnden
15 dec

Omvårdnadsnämnden
17 dec

Kultur- och fritidsnämnden
17 dec

Överförmyndarnämnden
21 dec

Kommunfullmäktige
Sammanträden december 2019

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

2 dec

Kommunstyrelsen


MöteshandlingarPDF (pdf, 17 MB)


3 dec

Miljö- och hälsoskyddsnämnden


MöteshandlingarPDF (pdf, 1 MB)


3 dec

Socialnämnden
4 dec

Tekniska nämnden


MöteshandlingarPDF (pdf, 2 MB)


4 dec

Byggnadsnämnden


MöteshandlingarPDF (pdf, 4 MB)


10 dec

Kompetensnämnden


MöteshandlingarPDF (pdf, 1 MB)


10 dec

Omvårdnadsnämnden


MöteshandlingarPDF (pdf, 3 MB)


12 dec

Skolnämnden


MöteshandlingarPDF (pdf, 912 kB)


12 dec

Kultur- och fritidsnämnden


MöteshandlingarPDF (pdf, 1 MB)


16 dec

Kommunfullmäktige


MöteshandlingarPDF (pdf, 4 MB)


16 dec

Kommunstyrelsen


MöteshandlingarPDF (pdf, 6 MB)


18 dec

Barn- och förskolenämnden


MöteshandlingarPDF (pdf, 143 kB)


Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad