Tillgänglighet för solna.se

Solna stad står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda solna.se. Här beskriver vi hur solna.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi strävar efter att solna.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AAlänk till annan webbplats.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen ännu inte är helt tillgängliga. Vi arbetar kontinuerligt för att webbplatsen helt ska uppfylla lagkraven enligt angiven tidsgräns 23 september 2020.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från solna.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du skriva till oss.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Du kan också ringa till kontaktcenter: 08-746 10 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Alt-texter kan saknas på bilder på webbplatsen. Ambitionen är att alla meningsbärande bilder ska ha en alt-text och arbete kommer att pågå kontinuerligt för att komplettera och förbättra dessa texter för alla webbplatsens bilder.

Översyn och justering pågår kontinuerligt.

På webbplatsen finns en del dokument (PDF) som inte uppfyller kraven.

Arbete kommer att pågå kontinuerligt för att förbättra dokumenten (till exempel blanketter och informationsmaterial) under våren och hösten 2020.

Det kan finnas formulär som saknar koppling till ledtext.

Felmeddelanden är svårlästa i webbläsaren Firefox när webbplatsen är förstorad i 200% då felmeddelanden inte förstoras.

Justeringar planeras till 2020.

Översyn och justering pågår kontinuerligt.

För närvarande uppfyller webbplatsen Solnakartan delvis kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Översyn och justering planeras hösten 2020.

För närvarande uppfyller webbsändningarna från kommunfullmäktige inte kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Oskäligt betungande anpassning

Solna stad åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Många av våra dokument är inte fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla system och vi kommer inte att hinna göra allt innan den 23 september 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Det här är en relativt ny webbplats. Vi tillgänglighetsgranskar därför webbplatsen i två steg.

Det första steget var självgranskning som har skett under uppbyggnaden av webbplatsen. Nästa steg är en extern tillgänglighetsgranskning.

Det kan finnas vissa delar av webbplatsen som inte är helt tillgängliga som vi inte upptäckt ännu. Vi kommer att justera efter eventuella synpunkter från den externa tillgänglighets­granskningen och publicerar en fullständig tillgänglighetsredogörelse här så snart som möjligt.

Vår strävan är att webbplatsen ska ha hög tillgänglighet och vi vill förbättra den om det finns brister.

  • Senaste bedömningen gjordes september 2020
  • Webbplatsen publicerades den 28 november 2019

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad