Resebidrag

Solna stads internationella kommitté har möjlighet att ge resebidrag för internationella studieresor till elever, ungdomar och ideella föreningar i Solna.

Bidraget kan sökas av:

  • skolklasser och elevgrupper på grund- och gymnasieskolan i Solna
  • andra ungdomsgrupper i Solna
  • ideella föreningar som får föreningsbidrag från Solna stad.

Ideella föreningar kan få resebidrag för de deltagande barn och ungdomar som är Solnabor.

De internationella studieresorna ska bidra till att ge barn och unga de kunskaper och färdigheter de behöver för att studera och arbeta i en värld med täta kontakter över nations- och kulturgränser. De ska ge nya kunskaper och erfarenheter som kan användas på hemmaplan. De kan även berika och utveckla verksamheten ur ett internationellt perspektiv.

Resorna ska också skapa internationella kontakter och får gärna leda till långsiktiga relationer.

Resmålet ska i första hand ligga i Europa. Resmål i andra länder där staden eller verksamheter för barn och unga har långsiktiga samarbetsavtal kan också vara aktuella. Resor till stadens vänorter är i första hand prioriterade. I andra han prioriteras resor till stadens samarbetsorter, systerstad och andra orter där ett långsiktigt samarbete pågår.

Ansökningsdatum är den 1 juni.

Ansökan resebidrag

Läs igenom riktlinjer Anvisning - Resebidrag för internationella studieresorPDF (pdf, 265 kB) innan du fyller i ansökan.

Ansökningsomgång * (obligatorisk)
Ansökningsomgång


4000Datum för avresa * (obligatorisk)
Datum för avresa
Datum för hemkomst * (obligatorisk)
Datum för hemkomst


4000

2500

4000

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad