Byggnadsnämnden 2020-01-29 omedelbar justering

Här skapar eller redigerar du information om anslag (protokoll eller kungörelser). Informationen hämtas till anslagstavlan från den här sidans metadata.

Den här sidan kommer inte att visas för besökare.

Angivna metadata

Typ av anslag Protokoll
Datum för uppsättande 2020-01-30
Datum för nedtagande 2020-02-21
Sista dag för överklagande 2020-02-20
Anslag länk BND200129 Anslag OJ.pdf