Solna ungdomsmottagning fyller 50 år

Solna ungdomsmottagning startade 1974, då som en av landets första ungdomsmottagningar. 50 år senare kan ungdomar fortfarande vända sig dit för stöd, råd och hjälp med allt från preventivmedel till existentiella frågor.

Solna ungdomsmottagning ligger på Nybodagatan 10 i Skytteholm.
Här jobbar fyra kuratorer och tre barnmorskor.

– Det fina är att vi har en helhetssyn på hälsa där vi har möjlighet att hjälpa inom flera olika områden under ett och samma tak. Det handlar inte bara
om sexuell hälsa som kanske många tror utan vi erbjuder även stöd
vid relationsproblem, psykisk ohälsa med mera, säger Anna Hansson, kurator.

Ungdomsmottagningen är öppen för alla unga mellan 12 och 22 år.
Det är alltid ungdomarna själva som väljer att söka hjälp.

– Tröskeln blir så mycket lägre när man kan komma hit utan att alltid
behöva boka tid eller prata med sina föräldrar eller liknande.
Vi har tystnadsplikt och alla besök är gratis, säger Torun Wolters, barnmorska.

En viktig del av ungdomsmottagningens arbete är att nå ut till ungdomar
och skapa förtroende för vårdsystemet. Det görs bland annat genom skolinformation, möten och projekt med olika årskurser samt samarbete
med fritidsgårdar.

Under de femtio åren har frågorna som tas upp på ungdomsmottagningen
förändrats. Tidigare dominerade frågor om missbruk, medan dagens
ungdomar har mer existentiella funderingar. De vanligaste frågorna
handlar om ångest, stress, mensbesvär och skydd mot oönskad graviditet.
Det är fortfarande flest tjejer som söker sig till ungdomsmottagningen,
men på senare år har antalet killar som söker hjälp ökat.

– Det är hoppingivande att fler killar söker sig till oss för att prata om
sina känslor. Det visar på en positiv förändring i samhället, att synen på
känslor och behovet att ta hand om dem inte längre är lika ”tabu”
för killar, säger Aysegül Aksoy, kurator.

Vill du veta mer om Solna ungdomsmottagning? Gå in på Solna ungdomsmottagnings sida på solna.se eller deras sida på umo.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad