Sommararbeten i staden

Under sommaren pågår arbete med flera projekt som ska utveckla, förbättra och åtgärda Solnas utemiljöer.

Olle Olsson-huset i Hagalund ska få sig en uppfräschning under sommaren.

Här listar vi några av de arbeten som pågår, påbörjas eller avslutas under sommaren.

Skola och förskola

 • På Skytteholmsskolans gymnastiksal pågår en renovering av fönster och fasad.
 • Renoveringen av Råsundaskolans skolgård fortsätter under hela sommaren. Stora delar av skolgården kommer att stå klar till skolstarten i augusti.
 • Arbetet fortskrider med Järvastadens skola. Skolbyggnaden är i princip redan klar och skolgården ska stå klar i augusti.
 • På Bergshamraskolan rustas gården upp för de mindre barnen i den första av flera etapper av gårdsrenoveringar.
 • På samma skola pågår projekteringen inför renoveringsarbetet av den tilltänkta högstadiebyggnaden.
 • Sagolandets, Tunets och Huvudsta förskola får helt ny ventilation.
 • Fasaden ska renoveras på Sagolandets och Paprikans förskola.
 • Tellus förskola ska få ett nytt tak.
 • Renoveringen av gården fortsätter på Påfågelns skola.
 • Dungens förskola får stora invändiga renoveringar och ett stambyte.
 • En större trygghetssatsning på förskolorna medför att det byggs slussar vid entréerna till förskolegårdarna på Regnbågens, Fjordens, Backens, Råsundagårdens, Tellus, Thors och Igelbäckens förskolor.

Cykelvägar

 • I början av juli slutfördes arbetet med det regionala stråket från Överjärva gård till Sollentuna. Delar av sträckan har breddats och fått ny belysning.
 • Etapp två av arbetet med det regionala cykelstråket vid Huvudsta centrum har påbörjats. Cykelbanan breddas till och det skapas tydliga övergångar mellan cykel- och gångtrafikanter.

Hagalund

 • Utvändiga renoveringsarbeten påbörjas på Olle Olsson-huset, Villa Odin och Färghandlarhuset.
 • Under sommaren påbörjades upprustningen av trappan på Solgatan, strax nedanför Rosenträdgården. Trappa och räcke renoveras, växtligheten ses över och en ny papperskorg sätts upp. Klart hösten 2024.
 • Efter sommaren påbörjas en upprustning av Hagalundsparkens terrasser.

Naturreservaten

 • En ny trappa och nya grillplatser anläggs på Tivolihalvön.
 • Fyra vattenbufflar har släppts ut på bete i Igelbäckens naturreservat

Lekplatser

 • Lottagatans lekplats rustas upp under sommaren.
 • Skytteholmsparkens plaskdamm är avstängd p.g.a. upprustningsarbete som sträcker sig över hela sommaren.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad