Hyresrätter ska byggas i Bergshamra

Nu påbörjas detaljplanearbetet av upp till 100 nya hyresrätter i Bergshamra. Det är en del av fastigheten Torsken 5 som ska utvecklas och som utgör östra delen av Bergshamra centrum. Fastigheten ägs av bostadsstiftelsen Signalisten.

Kommunstyrelsen har godkänt en principöverenskommelse mellan Solna stad och Signalisten för byggandet av 50 - 100 nya hyresrätter i Bergshamra. Förutom bostäder ska möjligheten att bygga en förskola utredas. Den nya bebyggelsen placeras i anslutning till befintlig gård.

– Det behövs fler hyresrätter i Solna. I det här projektet kommer minst 25 procent av bostäderna vara fyror och femmor. Det är viktigt, inte minst för barnfamiljer som får större möjligheter att hitta en bostad i Solna, säger Sara Kukka-Salam, kommunstyrelsens ordförande i Solna stad.

För att projektet ska vara möjligt att genomföra måste värden kopplade till nationalstadsparken inventeras och omhändertas. Detta kan påverka projektets innehåll, omfattning och utformning.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad