Fler sommarjobb än någonsin till Solnas unga

I år erbjuds 605 sommarjobbsplatser till Solnas ungdomar, det högsta antalet någonsin. Staden har kunnat erbjuda sommarjobb till alla som har ansökt.

Inom projektet Läsa äger har sommarjobbare högläsning för barnen på Solnas fritidsavdelningar.

Under denna sommar arbetar sommarjobbarna inom en mängd olika branscher. De flesta av sommarjobben finns inom service (hotell, butik och restaurang), barn och fritid samt praktiska sommarjobb så som parkskötsel och utomhusbad. Dessa jobb har även varit populära bland ungdomarna som har sökt. Inom kulturområdet erbjuds flera spännande uppgifter, bland annat att arbeta med filmprojekt, hålla i sommarlovsaktiviteter, spela musik och sjunga på äldreboenden.

– Det är glädjande att vi kan erbjuda rekordmånga sommarjobb i år igen. Ungdomarnas insatser betyder mycket för vår stad och förhoppningsvis även för dem själva, och kommer ge en bra arbetslivserfarenhet för framtiden. Det säger Faradj Koliev, ordförande i kompetensnämnden i Solna stad.

Högläsning och sommarhäng blir sommarjobb

Ett nytt sommarjobb för i år är inom projektet Läsa äger, där 32 sommarjobbare arbetar på sommarfritids och läser högt för barnen för att främja och uppmuntra till läsning. Sommarjobbet syftar till att väcka nyfikenhet, läslust och rörelseglädje hos barn på sommarfritids på låg- och mellanstadieskolorna. Även sommarjobb vid Sommarhäng på Hagalunds torg, som pågår de sista två veckorna i juni, är en nyhet för i år.

Staden erbjuder ett brett utbud av sommarjobbsplatser både inom kommunala verksamheter och inom näringslivet. Mer än hälften av alla sommarjobb finns bland Solnas företag, ett resultat av en god samverkan mellan staden och det lokala näringslivet.

Antalet sommarjobb är preliminärt och kan komma att ändras under sommaren. En uppdaterad redovisning av årets sommarjobb presenteras till hösten.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad