Ungdomsråd ska öka ungdomars delaktighet

Solna stad inrättar ett ungdomsråd. Syftet är att stärka ungdomars delaktighet i den politiska processen och är ett sätt för Solnas politiker att få ungdomars perspektiv i aktuella frågor.

Foto: Maskot Bildbyrå AB

Tanken är att ungdomsrådet ska bli en plattform för ungdomar att uttrycka åsikter och komma med idéer i frågor som är viktiga för dem.

– Unga behöver ges mer inflytande över sin framtid i Solna. Ungdomsrådet blir ett viktigt forum där de kan driva sina frågor och vara med och påverka de politiska besluten, säger Sara Kukka-Salam, kommunstyrelsens ordförande i Solna stad.

Ungdomsrådet kommer att vara ett rådgivande samrådsorgan till kommunstyrelsen. Det ska bestå som mest av 15 medlemmar i åldrarna 13-19 år som är folkbokförda, studerar eller på annat sätt är verksamma i Solna stad. De ska representera en mångfald av bakgrund, erfarenheter, åsikter och bo eller vara verksamma i olika delar av Solna. Rådet ska vara partipolitiskt och religiöst obundet.

Kommunstyrelsen beslutade om att inrätta ett ungdomsråd den 17 juni.
Det första ungdomsrådet väljs i höst och mandatperioden är maximalt två år. Ungdomsrådet ska sammanträda minst fyra gånger per år.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad