Så ska Skytteholms idrottsplats förnyas

Skytteholms idrottsplats utvecklas med nya läktare, omklädningsrum och lokaler för AIK:s och Vasalunds akademiverksamheter och föreningskanslier.

Representanter från Solna stad, AIK, Vasalund och JM

Från vänster Niclas Fröberg, ordförande Vasalund IF, Simon Banke, regionchef JM Fastighetsutveckling Stockholm, Sara Kukka-Salam, kommunstyrelsens ordförande i Solna stad och Fredrik Söderberg, vd och klubbdirektör, AIK Fotboll.

Därtill tillkommer funktioner för press och annan service. AIK:s damlag och Vasalunds herrlag får en hemmaplan som uppfyller kraven för elitfotboll. Samtidigt får JM AB en markanvisning invid idrottsplatsen för att bygga en kontorsfastighet, som bland annat ska inrymma företagets nya huvudkontor. Beslutet om markanvisningen tas formellt i kommunstyrelsen den 3 juni.

Skytteholms IP kommer att bli en modern fotbollsanläggning för samtliga föreningar verksamma där. Två nya läktare med lokaler skapas och däremellan en fastighet som binder ihop läktarna, samtidigt som A-planen breddas något.

– Jag är glad och stolt att vi nu gör Skytteholms IP till en modern fotbollsanläggning som ger dagens och morgondagens ungdomar de bästa möjliga träningsmöjligheterna. Att vi kombinerar idrottsbygget med en fastighetsexploatering ger en god finansiering och är ett smart sätt att planera i en tät stad, säger Sara Kukka-Salam, kommunstyrelsens ordförande i Solna stad.

Skytteholms idrottsplats är Solnas största fotbollsanläggning med tre fullstora elvaspelsplaner och en sjuspelsplan. I en första etapp kompletteras idrottsplatsen med en ny kortsidesläktare till A-planen, som är möjlig att genomföra utan en ny detaljplan. I läktarens ”baksida” inryms lokaler med funktioner som serveringslokal, publika toaletter, samt omklädningsrum och gymlokal som är tillgänglig för samtliga föreningar som bedriver breddverksamhet på idrottsplatsen. Där finns även möjlighet att inrymma lokaler för AIK:s och Vasalunds akademier, samt idrottskanslier. Samtidigt får AIK:s damlag och Vasalunds herrlag en hemmaplan som uppfyller kraven för elitfotboll.

– För AIK Fotboll är en hemvist för klubben som helhet och en upprustning av Skytteholms IP i synnerhet en avgörande skillnad för vår framtida utveckling som fotbollsklubb. Verksamheten på Skytteholm går som en rak linje från knatteskolan och barn- och ungdomsfotbollen, genom våra två akademier till våra a-lag. Det är med stor förhoppning vi nu har fått ta del av planerna för anläggningen mer i detalj, säger Fredrik Söderberg, vd och klubbdirektör AIK Fotboll.

– Att Solna stad ger Vasalund chansen att bedriva vår verksamhet i en helt ny arena är få föreningar förunnat. Detta visar att staden på allvar ger barn och ungdomar i alla föreningar bättre förutsättningar, vilket skapar en fin framtidstro för alla på Skytteholm. Vasalund kommer med denna satsning kunna ge spelare, ledare och föräldrar nya utvecklingsmöjligheter samt en miljö att trivas i, säger Niclas Fröberg, ordförande Vasalund IF.

Nästa etapp inleds med att en ny detaljplan arbetas fram. Idrottsplatsens A-plan breddas då med några meter för att uppfylla de internationella mått som är gällande. För att få plats med en ny långsidesläktare, som ska ersätta dagens omoderna läktare, utökas idrottsplatsområdet något. En ny långsidesläktare i markplanet innehåller alla matchfunktioner, exempelvis nya omklädningsrum för AIK:s damlag och Vasalunds herrlag. På läktarens ”publikplan” finns utrymmen för kioskverksamhet med enklare servering. På ett våningsplan upp planeras utrymmen för media och annan service och allra överst plats för en kameraplattform. De två läktarna planeras att bindas ihop av en tredje byggnad som är helt öppen i entréplanet där det är publikinsläpp. På våningsplan tre och uppåt finns lokaler möjliga för exempelvis idrottskanslier och utbildning.

I en ny detaljplan är avsikten att möjliggöra en kontorsfastighet i hörnet mot Huvudstagatan/Frösundaleden. Staden avyttrar marken till JM AB som kommer att bygga en kontorsfastighet där bland annat deras nya huvudkontor ska etableras. Beslutet om markanvisningen tas formellt i kommunstyrelsen den 3 juni. Försäljningen möjliggör den stora upprustningen av Skytteholms IP. Kontorsfastighetens garage kommer också kunna användas av besökare på idrottsplatsen.

– JM har som samhällsbyggare en lång tradition av att bygga levande stadsdelar. Vi är stolta över möjligheten att skapa ett nytt fint kontor åt inte bara oss själva, utan också andra företagare i kommunen. Samtidigt bidrar vi till förbättrade förutsättningar för damfotbollen och Solnas ungdomar att idrotta, säger Simon Backe, regionchef JM Fastighetsutveckling Stockholm.

För att kunna ha fotbollsverksamhet på Skytteholm även under byggtiden kommer det att vara nödvändigt att etappindela genomförandet. Den första etappen med den lilla byggnaden kan påbörjas under 2025 för att stå klar under 2026. En ny detaljplan beräknas kunna vara färdig för antagande under 2026 och därefter kan utbyggnaden fortsätta med kommande etapper.

Översikt över nya Skytteholm

Möjlig utformning av idrottsplatsen med kontorsfastigheten (Illustration: Snidare Arkitekter/Wingårdhs).

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad