Gretas Gamlingar vinner årets miljöpris i Solna

Miljöpriset 2024 tilldelas Gretas Gamlingar i Bergshamra för deras arbete med att skapa engagemang kring klimatfrågan.

Organisationen Gretas Gamlingar i Bergshamra vann årets miljöpris. Här tillsammans med Sara Kukka-Salam, kommunstyrelsens ordförande (vänster på bild) och Victoria Johansson, miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande (höger på bild).

Gretas Gamlingar är ett nätverk som jobbar för att få fler att engagera sig för klimatomställningen och skapa beteendeförändringar i hållbar riktning. De är även initiativtagare till nätverket Klimatsmart Bergshamra. I flera år har de bedrivit opinionsbildning i Solna för att uppmärksamma klimatfrågan. Bland annat genom att ordna utbildningar om klimat och hållbar konsumtion.

– Gretas Gamlingar har på ett imponerande sätt lyckats samla föreningar, företag och verksamheter i stadsdelen kring klimatfrågan. De har gjort en imponerande insats och är välförtjänta vinnare av Solnas miljöpris, säger Victoria Johansson, miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande i Solna stad.

– Att vi har blivit tilldelade Solnas miljöpris ser vi som ett bevis på att vårt arbete uppskattas och att Solna prioriterar klimatet på flera nivåer, både i det stora när det byggs och i det lilla ur människans perspektiv. Vi hjälps åt att skapa ett hållbart klimat för barnbarnnens skull som kommer växa upp i Solna, säger Peter Lamming, en av grundarna till Gretas Gamlingar i Bergshamra.

Om Solna stads miljöpris

Miljöpriset i Solna har delats ut sedan 2006. Priset delas ut för betydelsefulla insatser inom miljöområdet till enskild person eller företag, organisation, förening eller grupp som är lokaliserad eller verksam i Solna. Med insatser inom miljöområdet menas exempelvis arbete med hållbar utveckling, klimat och energi, transporter, naturvård, opinionsbildning eller arbete med beteendeförändring i hållbar inriktning.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad