Så åker du säkert på sjöisen

Om det är tillräckligt kallt brukar det ligga is på Råstasjön och Brunnsviken från januari till mars. All åkning sker på egen risk, även på plogad is. Därför är det särskilt viktigt att du är förberedd innan du beger dig ut på isen.

Rickard Jonsson är driftchef för Solnas idrottsanläggningar.

Rickard Jonsson är driftchef för Solnas idrottsanläggningar.

Rickard Jonsson, driftchef för Solna stads idrottsanläggningar, berättar om vad du ska tänka på när du planerar att åka skridskor på naturis.

När håller en is för att åka skridskor?

- Att åka skridskor på naturis är aldrig riskfritt, isen är ett levande material som kan förändras konstant. Se alltid till att ha en ispik att testa sig fram med och på så sätt skapa en uppfattning om hur tjock isen är.

Vad ska man tänka på när man ger sig ut på en sjöis?

- Förutom isdubbar och hjälm inkluderar en fullständig säkerhetsutrustning även ispik, räddningslina och flythjälp. Du bör ha med dig en ryggsäck med höftbälte och grenrem samt ett ombyte kläder i vattentät förvaring. Mobiltelefonen ska du också ha i vattentät förvaring. Barn bör alltid ha flytväst och sist men inte minst – åk alltid i sällskap med flera.

Finns det särskilda platser på en sjöis som man ska undvika?

- Det finns alltid risk för tunnare isar vid strömmande vatten (utlopp), speciellt i Råstasjön finns det utplacerade strömbildare för att hålla vattnet öppet för fågellivet i sjön. Dessa ska man vara extra uppmärksamma på och undvika att åka nära.

Om man är ute på isen och det sker en olycka, vad ska man göra?

- Ta det lugnt! Om du har en ryggsäck med dig så fungerar den som flythjälp. Vänd dig åt rätt håll så du kan börja arbeta dig upp från det håll du kom ifrån. Håll benen bakom kroppen, då är det lättare att ta sig upp med egen kraft med hjälp av isdubbarna och samtidigt sparka med benen. Har du en kompis i närheten ska hen kasta räddningslina och hjälpa till med att få upp personen i vattnet. Ring 112.

Kom ihåg:

Att en sjöis är plogad är ingen garanti på att isen är ofarlig. Du ger dig alltid ut på isen på egen risk. Vi rekommen­derar alla att lära sig hur man und­viker farorna med sjöisar.

Läs mer om säker åkning på sjöis på:

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad