Nu börjar upprustningen av Bagartorp

Kommunstyrelsen har beslutat att fastigheterna Bagartorp 20 och Bagartorp 21 förvärvas av bostadsstiftelsen Signalisten. Det innebär att ca 100 nya hyresrätter kommer att byggas med butikslokaler i bottenplan.

Beslutet innebär att byggnationen kan starta och att en nödvändig upprustning av Bagartorps centrum nu kan påbörjas.

– Det är hög tid för en upprustning av Bagartorps centrum och Ulriksdals stationsområde. I och med detta beslut säkerställer vi att arbetet med att rusta upp centrum, stadsmiljö och att bygga nya bostäder inte fördröjs ytterligare. Det säger Sara Kukka-Salam, kommunstyrelsens ordförande i Solna stad.

Signalisten förvärvarar fastigheterna från staden för 66 350 500 kronor och får full rådighet över projektet. Förutom nya bostäder och lokaler kommer tunneln under Bagartorpsringen att ersättas med ett övergångsställe över gatan och en trappa ner till torget vid Ulriksdals station. Även torget kommer att få en ny utformning.

Exploateringsavtalet innebär även att framtagna gestaltningsprogram och miljöprogram ska följas.

Kontakta oss

Senast uppdaterad