VA-taxan höjs vid årsskiftet

Avgifter för vatten och avlopp i Solna höjs från och med 1 januari 2024. Avgifterna i Solnas taxa fortsätter att ligga bland de lägsta i landet även efter höjningen.

Närbild på person i rosa tröja som håller i ett glas och fyller det med vatten från kökskranen.

Höjningen av VA-taxan beror på ökande kostnader för inköp av vatten och rening av avloppsvatten samt ökade drift- och underhållskostnader. Beslutet togs av Solnas kommunfullmäktige den 27 november 2023.

Vad motsvarar höjningen i kronor?

Höjningen beror bland annat på fastighetens storlek och på hur mycket vatten som förbrukas på fastigheten. Höjningen kommer därför inte att påverka alla fastigheters avgift lika mycket.

Exempel för två olika typer av fastigheter

  • För en bostadsrättsförening med 15 lägenheter (typhus B*) med en årlig vattenförbrukning på totalt 2000 m³ (kubikmeter) höjs månadskostnaden med 79 kr per lägenhet, från 157 kr/lägenhet 2023 till 236 kr/lägenhet 2024 (inklusive moms).
  • För boende i villa/radhus (typhus A**) med en årlig förbrukning på 150 m³ höjs månadskostnaden med 85 kr, från 311 kr 2023 till 396 kr 2024 (inklusive moms).

**Typhus A avser en fastighet med enbostadshus som är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Våningsyta 150 m², tomtyta 800 m² och vattenförbrukningen 150m³/år.

*Typhus B avser en fastighet med flerbostadshus som är ansluten till dricksvatten, spillvattenavlopp och dagvattenavlopp. 15 lägenheter, 1000 m² våningsyta, tomtyta 800 m² och vattenförbrukningen 2000 m³/år.

Vad ingår i avgiften?

I VA-taxan ingår leverans av dricksvatten, bortledning och rening av spillvatten från avlopp i hushåll och att dagvatten från fastigheter och gator tas omhand.

Från och med när höjs taxan?

Den nya taxan gäller från och med 1 januari 2024.

  • Boende i flerfamiljshus och verksamheter betalar per månad och första fakturan kommer i januari 2024.
  • Villor faktureras kvartalsvis, med första fakturan i mars 2024.

Läs mer under rubriken VA-taxan 2024 - frågor och svar.

Kontakta oss

Senast uppdaterad