Satsning på solceller

Fler av Solnas fastigheter ska få solceller. Arbete pågår med att installera solceller på Ulriksdals ishall.

Solna behöver mer el i takt med att staden växer och ska prioritera klimatsmarta energikällor som till exempel solenergi. Först ut att installera solceller är Ulriksdals ishall. Arbetet startades i november och beräknas bli klart i början av december.

Flera andra kommunala fastigheter ska också få solceller, bland annat Ulriksdalskolan och Järvastadens skola, en ny skola som står klar till hösten 2024.

- Solceller är det snabbaste sättet att fixa ny, förnybar el och det behöver vi mer av för att nå Solnas mål att bli en klimatneutral kommun. Att producera egen el lokalt stärker dessutom hela vårt elsystem. De senaste åren med höga elpriser har visat hur viktigt det är, säger Victoria Johansson, ordförande miljö- och klimatberedningen

- Solna är inte först på bollen med solceller, men nu är vi äntligen igång. Vi ska bygga solceller på hälften av alla tak i kommunen där det är möjligt och lämpligt. Det är en bra investering, både utifrån miljö och ekonomi, säger Bernhard Huber, ordförande i tekniska nämnden.

Solceller kan producera egen, förnyelsebar el med hjälp av solens strålar. Det innebär att elen kan produceras utan växthusgasutsläpp och påverkan på djur, natur och människor. Solcellspanelerna som installeras på Ulriksdals ishall är 400 i antal och tar upp drygt 900 kvadratmeter. De förväntas producera lika mycket el som 60 tvårumslägenheter förbrukar på ett år.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad