Solna stad stöttar ansökan om OS 2030

Kommunstyrelsen i Solna stad har beslutat att staden ställer sig positiv till att stötta Sveriges ansökan om vinter-OS och Paralympics 2030. Friends Arena i Solna är tilltänkt som en av de arenor som ska stå värd för spelen i Stockholmsregionen.

- Det är självklart att Solna ska vara en del av ett större OS-arrangemang i Stockholmsregionen. Solna har god erfarenhet av större evenemang och en anläggning av högsta klass i Friends Arena, säger Sara Kukka-Salam, kommunstyrelsens ordförande i Solna stad.

Förslaget om att anordna vinter-OS innebär inte mer omfattande insatser än de som normalt sker vid större evenemang på Friends Arena. Solna stad står väl rustade och garanterar i samband med ansökan att uppgifter så som snöröjning, renhållning och avfallsinsamling sköts som vanligt under spelen.

Sveriges ansökan om att anordna vinter-OS och Paralympics 2030 utgår ifrån fyra orter: Falun, Åre, Östersund och Stockholmsregionen. Utöver Friends Arena är Avicii Arena, Tele2 Arena och Scaniarinken i Södertälje tilltänkta som arenor i Stockholmsregionen. Visionen är att vinter-OS i Sverige ska bli tidernas mest hållbara spel, både ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad