Dricksvattnet kan bli hårdare än vanligt

Norrvattens testkörning av Ulriksdals grundvattenverk har avbrutits på grund av en mindre vattenläcka i grundvattenverket. Det kommer ta viss tid att åtgärda läckan och därför avbryts testet. Nu levereras endast vatten från Görvälnverket.

Norrvatten planerar för att genomföra en ny testkörning av grundvattenverket senare i höst eller i vår. Norrvatten och Solna stad informerar inför den nya testkörningen.

Vecka 40-42 kommer Solnaborna delvis att få sitt dricksvatten från Ulriksdals grundvattenverk istället för Görvälnverket. Konsumenter kommer troligen inte att märka någon skillnad i vattenkvalitet men det kan uppstå kalkutfällningar.

Det är under perioden när Norrvatten ska testköra Ulriksdals grundvattenverk, som är ett reservvattenverk, som abonnenter i Solna, Danderyd, Täby, Österåker, Vallentuna, Vaxholm och Norrtälje delvis kommer att få ett annat dricksvatten än i vanliga fall.

Ett blandat vatten

Ulriksdals grundvattenverk kommer att leverera vatten den 2 – 20 oktober 2023. Görvälnverket kommer också att leverera vatten, vilket betyder att abonnenter kommer få ett ”blandat” vatten. Störst andel grundvatten kommer Danderyd att få. I övriga kommuner som berörs, bland annat Solna, kommer det att vara en mycket liten andel grundvatten. Förändringen av vattnet kommer att ske med några dagars fördröjning.

Vattnet kan bli hårdare

Norrvatten levererar normalt dricksvatten från Görvälnverket, som använder ytvatten från Mälaren. Ulriksdals grundvattenverk använder istället grundvatten från Norra Stockholmsåsen. Även det grundvattnet har en mycket hög kvalitet, men en annan teknisk sammansättning. Det klassas om hårt, vilket betyder att det innehåller relativt höga halter av kalcium och magnesium och har en högre salthalt. Hårdhetsgraden på vattnet är 14 dH, jämfört med 5-6 dH för vattnet från Görvälnverket.

Konsumenter kommer troligen inte att märka någon skillnad i vattenkvalitet. Möjlighet kan det uppstå kalkutfällningar i disk- och tvättmaskiner samt vattenkokare. Eventuellt kan det även uppstå kalkfläckar på lufttorkad disk.

Om Norrvattens grundvattenverk

Norrvatten förser närmare 700 000 personer i 14 kommuner med dricksvatten från Mälaren, som renas på Norrvattens vattenverk, Görvälnverket. Norrvatten har även sju grundvattenverk för reservvatten. Grundvattenverken tar vatten från grundvattentäkterna i Stockholmsåsen samt Lohäradsåsen i Norrtälje. Om det skulle uppstå några problem vid Görvälnverket, eller vid planerade arbeten, kan Norrvatten leverera vatten från grundvattenverken.

Har du frågor?

Ring Kontaktcenter: 08-746 10 00

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad