Hur skulle du hantera en kris?

Vad gör du om strömmen går, vattnet blir otjänligt eller om det blir krig? Vecka 39 är det Beredskapsveckan.

Kök utan el, MSB, Fotograf Mikael 

Fotograf: Michael Fredman

Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som hänt. Välkommen på två träffar där du får svar på hur man kan hantera olika samhällskriser. Välkommen på två träffar där du får svar på hur man kan hantera olika samhällskriser.

En söndag i beredskapens tecken!

Välkommen till Solnaplan söndagen den 24 september kl. 11.00-16:00

Solna stad anordnar i samarbete med Frivilliga Resursgruppen Solna-Sundbyberg, FRG, ett evenemang för att uppmärksamma och påminna alla er som bor eller vistas i Solna om att ni är en viktig del av Sveriges samlade beredskap för att hantera samhällskriser och ytterst krig.

Solna stad och flera frivilliga försvarsorganisationer kommer att dela med sig av information om respektive organisation samt om samhälls- och hemberedskap utifrån sina respektive kunskapsområden. Falck Academy kommer även finnas på plats för att informera och instruera medborgarna om brandskydd i hemmet samt om första hjälpen, HLR och hemberedskap.

Öppen föreläsning om hemberedskap

Välkommen till Solna stadsbibliotek tisdagen den 26 september, kl. 17-18

Frivilliga Resursgruppen Solna-Sundbyberg kommer i samarbete med Solna stad att hålla en öppen föreläsning om hemberedskap i stadsbiblioteket, Solna centrum. Att ha hemberedskap innebär att kunna klara sig utan samhällets hjälp i sju dagar.

Frågor om föreläsningen kan ställas till tina.norden@civil.se.

Om beredskapsveckan

Beredskapsveckan (tidigare Krisberedskapsveckan), vecka 39, 25 september till 1 oktober, arrangeras årligen av MSB. I år genomförs den för sjunde året i rad. Syftet är att få fler människor att stärka sin egenberedskap och att motivera kommuner, statliga myndigheter, företag och ideella organisationer att engagera sig i Sveriges beredskap för kriser och krig.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad