Elevkonst lyfter Bagartorp centrum

Tomma skyltfönster blir utställningsytor för konst av elever från Ulriksdalsskolan.

I Bagartorp centrum har flera fönster varit tomma på grund av att flera av lokalerna för närvarande inte används. Några av dem har nu fått nytt innehåll i form av informationstexter och konstcollage.

Ett femtiotal elever i Ulriksdalsskolans årskurs åtta har skapat konsten. Under ledning av bildlärare Fredrik Lindborg och konstnären Kristina Stark har eleverna skapat ett collage på temat djur.

Verket är skapat i ett projekt inom Skapande skola. Det är också en del av Solna stads konstplan, som betonar möjligheten för Solnaborna att bidra till konst i stadsmiljön. Monteringen av konsten i Bagartorp centrum sker i samarbete med Signalisten. Tanken är att fler fönster ska prydas av elevkonst i framtiden.

Elevernas collage kan ses på övre delen av Bagartorp centrum

Elevernas collage kan ses på övre delen av Bagartorp centrum

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad