Nytt pilotprojekt förenar seniorer och ungdomar

Pilotprojektet Generation Prosperum är ett samarbete mellan Gymnastik- och idrottshögskolan och Solna gymnasium. Projektet erbjuder seniorer gruppträning under ledning
av studenter, i syfte att få bättre hälsa och välmående.
Du som bor i Solna och är 65 år eller äldre är välkommen att anmäla ditt deltagande!

Gruppträningen sker i en idrottshall på Vasalundshallen och leds av hälsopedagogstudenter samt gymnasieelever från årskurs 3. Träningen anpassas efter varje grupps förutsättningar och hälsotillstånd. Tanken med träningen är att stärka deltagarnas kondition, styrka, rörlighet och balans.

Innan och efter träningsperioden genomför studenterna ett antal hälsotester på deltagarna. Testerna utförs under ledning av lärare och ansvariga, med läkare tillgängliga för konsultation.

Pilotprojektet startar måndag 18 september och pågår till måndag 9 oktober. Det första hälsotestet sker fredag 15 september. Träningen består av två pass i veckan, måndagar 13.00-14.00 och fredagar 09.45-10.45.
Deltagande är kostnadsfritt.

Är du Solnabo, 65 år eller äldre och intresserad av att träna tillsammans med andra och förbättra din hälsa? Läs mer om projektet och hur du anmäler dig på solna.se/prosperum!

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad