Vy över Hagalunds centrum i Solna.

Hagalundslyftet - var med och tyck till!

I november 2022 gav kommunfullmäktige stadslednings­förvaltningen i uppdrag att utveckla Hagalunds centrum. Nu inleds arbetet med att utveckla platsen Hagalund med fokus på att uppföra ett nytt centrum och förbättra livsvillkoren för de som bor där.

Som ett första steg genomförs så kallade medborgardialoger. Medborgardialogernas fokus är på områdena Hagalunds centrum, välfärd och trygghet samt stadsmiljön och inleds i samband med valborgsfirandet i Hagalund och fortgår till midsommar. Dialogerna kommer att ske fysiskt på plats i Hagalund samt digitalt. Syftet med medborgardialogerna är att förändringen av Hagalund ska göras tillsammans, med dem som bor där.

– Nu vänder vi den negativa utvecklingen i Hagalund och vi gör en storsatsning från grunden för att skapa ett Hagalund där både kommunal service, civilsamhälle och näringsliv är närvarande. Det säger Sara Kukka-Salam, kommunstyrelsens ordförande i Solna stad.

Om medborgardialogerna

Medborgardialogerna påbörjas i samband med valborgsfirandet i Hagalund den 30 april och fortgår till midsommar. Ett särskilt fokus läggs för att aktivt söka upp olika grupperingars synpunkter såsom barn, kvinnor, föreningar och näringsidkare bland annat.

Hagalundslyftet ska göras tillsammans med invånarna i Hagalund, föreningslivet, det lokala näringslivet och övriga Solnabor. Dialogerna kommer att ske dels på plats i Hagalund och digitalt på solna.se/hagalund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att fler ska ha möjlighet att delta. Resultatet av medborgardialogerna redovisas löpande och sammanställs slutligt i augusti 2023.

Tidplan för medborgardialoger

Söndag 30 april (Valborgsmässoafton)

Tid: klockan 18.30-20.00
Plats: Nedanför vattentornet i Hagalund

Torsdag 4 maj

Tid: klockan 15.00-17.00
Plats: Hagalunds torg

Söndag 7 maj

Tid: Klockan 13.00-16.00
Plats: Sunnanskolans idrottshall, Hagalundsgatan 26

Måndag 8 maj

Klockan 14.00-16.00
Plats: Biblioteket i Solna centrum

Onsdag 17 maj

Klockan 18.00-21.00
Plats: Sunnanskolans idrottshall, Hagalundsgatan 26

Om Hagalundslyftet

Solna stads mål är att Hagalunds centrum ska bli mer levande, tryggt och jämlikt. Hagalundslyftet innebär också att den kommunala servicen i Hagalund ska byggas ut så att fler invånare kan nå sin fulla potential. Projektet innebär även satsningar för att öka tryggheten i hela området och säkerställa att barn och unga har trygga och jämlika uppväxtvillkor. Ett aktivt kulturliv ska tillsammans med det starka föreningslivet i Hagalund skapa rum för människor att mötas.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad